جبران از دست رفتن درآمدهاي مالياتي بنزين

تنبيه خريداران خودروهاي برقي

تنبيه خريداران خودروهاي برقي
بعضي از ايالت هاي آمريكا هزينه هاي اضافي به خريداران خودروهاي برقي تحميل مي كنند. كلرادو و ويومينگ 50 دلار در سال، كاليفرنيا 100 دلار در سال از صاحبان خودروهاي برقي دريافت مي كنند و در ايالت ايلينوي از همان ابتدا هنگام خريد 1000 دلار روي قيمت خودرو مي كشد.

به گزارش سايپانيوز، در هفته اي كه گذشت، نمايشگاه خودروي فرانكفورت، عرصه جولان خودروهاي برقي از بازيگران اصلي صنعت خودرو بود. سال 2020 نيز نمايشگاه هاي اتومبيل در سراسر دنيا محل نمايش خودروهاي برقي خواهند بود كه ديگر مشكل پيمايش كوتاه و نياز شديد به شارژ مجدد در آنها حل شده است.

اما با اين كه سازندگان خودروهاي برقي معضل ديرينه، يعني قيمت تمام شده بالا را هنوز حل نكرده اند، حالا با يك مانع جديد رو به رو هستند و آن هزينه اضافه است كه بابت شارژ خودرو به صاحبان آن تحميل شده است. گويي قانون گذاران هم با گسترش خودروهاي برقي موافق نيستند و خريداران را به انواعي از روش ها تنبيه مي كنند و آنان را از خريد خودروي برقي پشيمان مي كنند.

يكي از دلايلي كه ايالت هاي مختلف از 50 تا 250 دلار به ازاي هر خودرو، هزينه دريافت مي شود، كاهش درآمد دولت از مالياتي است كه از بنزين اخذ ميشد و اكنون از دست رفته است. ايالات هاي براي حفظ و نگهداري راه ها و ساخت راه هاي جديد نياز به منابع مالي دارند كه قبلا از ماليات بنزيني تأمين ميشد و اكنون بايد راه هاي جديد تأمين شود.

تحليل هاي مالي «گزارش مصرف كننده» نشان مي دهد كه هزينه هاي دريافتي از خودروهاي برقي به مراتب بالاتر از ماليات بر سوخت است.

جاش بون، مديراجرائي ولوز Veloz، شركت غيرانتفاعي گسترش خودروهاي برقي در كاليفرنيا مي گويد: «ما بر سر دوراهي حفظ زيرساخت هاي راهداري و از دست رفتن رغبت مردم به خريد خودروهاي برقي قرار گرفته ايم.

همين حالا هم داشتن خودروهاي برقي كه با باتري كار مي كنند چند هزار دلار گرانتر از خودروهاي بنزيني براي مشتري آب مي خورد. با اين كه در يك يا دو دهه گذشته قيمت باتري ها روند كاهشي داشته است. اما حداقل 6 سال ديگر طول مي كشد كه قيمت هاي خودروهاي برقي قابل مقايسه و در حد خودروهاي بنزيني شود.

چون قيمت تمام شده خودروهاي برقي به قدري زياد بود كه خودروسازان تمايلي به ساخت آن نداشتند، دولت فدرال اعتباري تا سقف 7500 دلار به ازاي هر خودرو در نظر گرفته بود كه سهم مهمي در رونق گرفتن خودروهاي برقي نظير تسلاي مدل3 داشت. اما از آن طرف خودروسازان در ايالات كاليفرنيا مشوق هاي فروش خودرو را در ماه فروردين تا 3750 دلار كاهش دادند و در تابستان هم اين مبلغ را به نصف رساندند. با آغاز سال 2020 ديگر از اين مشوق ها خبري نخواهد بود، چون دولت فدرال هم براي هر خودروساز تا 200 هزار دستگاه سقف تعيين كرده و بيشتر از اين تعداد ديگر اعتبار مذكور پرداخت نمي شود.

يك مثال شايد به روشن تر شدن ماجرا كمك كند. داشتن خودروي بنزيني 8.6 سنت به ازاي پيمايش هر مايل هزينه دارد در حالي كه خودروي تسلا مدل s به ازاي هر مايل 3.5 سنت هزينه شارژ برق دارد. ضمن آن كه دارندگان خودروهاي بنزيني به ازاي هر گالن (3.78 ليتر) مجبور به پرداخت 50 سنت ماليات هستند.

گري رامي سناتور جمهوري خواهي كه حامي اصلي اين قانون گذاري است مي گويد: «در حال حاضر خودروهاي برقي مصرفي ندارند كه بتوان از آن ماليات دريافت كرد. اين هزينه كه از خودروهاي برقي دريافت مي شود همان سهمي است كه دارندگان خودروهاي برقي در حفظ و نگهداري زيرساخت هاي جاده ها و پل ها مي پردازند و نبايد از واژه تنبيه دارندگان خودروهاي برقي استفاده شود.»

حالا محاسبات نشان مي دهد كه دارنده خودروي برقي دوبرابر دارنده خودروي بنزيني پرداخت مي كند كه تا 2025 به 4 برابر هم مي رسد.

منبع: nbcnews.com