تست مانورپذيري گوزن

كابوس سوئدي

كابوس سوئدي
با اين كه كراس اور خوش سبك و راحت راو4 تويوتا به راحتي نظر خريداران را به خود جلب مي كند و با اين كه در ميان گزينه هاي بسيار متنوع در اين سگمنت بازار، يك سر و گردن از رقبا بالاتر است اما از عهده تست سوئدي مانورپذيري گوزن برنمي آيد.

به گزارش سايپانيوز، از قديم گفته اند كار هر بز نيست خرمن كوفتن، گاو نر مي خواهد و مرد كهن. حالا حكايت خودروي راو4 تويوتا و تست گوزن است؛  ظاهرا اين كراس اور به توانايي هاي كافي براي عبور از موانع سخت و ستيزه جوي اين تست مجهز نيست.

آزمايش كنندگان تست Teknikens Varld مي گويند ابتدا سرعت راو4 را به 68 كيلومتر در ساعت مي رسانند و مشاهده مي كنند كه در مسير مخروطي پيچ در پيچ، اين خودرو رفتار خطرناكي از خود بروز مي دهد و سيستم كنترل ثبات برقي آن دير عمل مي كند. اين تأخير عملكرد در هر دو مدل بنزيني و هيبريدي آن مشاهده مي شود، طوري كه خودرو چند بار روي دو چرخ به حركت ادامه مي دهد.

همچنين زماني كه راننده در مسير به سمت چپ مي چرخد، راو4 واكنش زودهنگامي در بخش جلويي خودرو از خود نشان مي دهد و زماني كه به سمت راست مي چرخد، دو چرخ از چهار چرخ از سطح زمين جدا شده و خودرو روي دو چرخ به حركت ادامه مي دهد. از نظر Teknikens Varld خودروي راو4 در تست گوزن، ايمني كافي در اختيار راننده قرار نمي دهد.

البته اين اولين باري نيست كه تويوتا در تست گوزن ناكام مي ماند، در سال 2007 نيز وانت هايلوكس هم تا سرعت 57 كيلومتر ايمني سرنشينان را تضمين مي كرد و از آن بالاتر سيستم كنترل ثبات قادر به حفظ تعادل اين خودرو نبود. تويوتا براي رفع اين ايراد، هايلوكس را به چرخ هاي 16 اينچي مجهز كرد كه چسبندگي بيشتري با سطح جاده داشته باشد.

اما از قديم هم گفته اند كه هيچگاه يك طرفه به قاضي نرويد. شركت خودروسازي تويوتا هم در باره پاسخي دارد كه بايد شنيده شود.

«ما در تويوتا، ايمني مشتريان مان اولويت اول است. براي تضمين سلامت مشتريان، ما تست هاي بسيار سخت گيرانه اي را حين تكوين و طراحي محصولاتمان به كار مي گيريم. تست هاي داخلي شركت ما همه استاندارهاي جهاني را براي اجتناب از موانع را رعايت مي كنند و از سال 2016 ما همه فرايندهاي خود را به گونه اي به روز رساني كرده ايم كه با فرايندهاي مورد استفاده در Teknikens Varld مطابقت داشته باشد.

منبع: msn.com