برقي سازي در كياموتورز

دعوت به مبارزه بزرگ

دعوت به مبارزه بزرگ
دير يا زود كيا هم بايد خودروي برقي به بازار ارائه كند تا از قافله عقب نماند. در آن صورت در ميان مدل هاي كيا، پيكانتو محتمل ترين گزينه براي برقي سازي خواهد بود.

به گزارش سايپانيوز، اگر كيا بخواهد خودروي برقي به بازار عرضه كند، ابتدا بايد راه هايي براي كاهش هزينه پيدا كند تا براي مردم قابل خريد باشد. «اميليو هررا» مدير عمليات اروپاي كيا موتورز مي گويد، پيكانتوي برقي «يك دعوت به مبارزه بزرگ» براي كيا به حساب مي آيد و اين راهي است كه دير يا زود طی شود و اجتناب ناپذیر است.

اكثر خودروسازاني كه در اروپا بازار دارند، در استراتژي هاي طراحي و توليد خود طوري تجديد نظر مي كنند كه خودروهاي كوچكتر بسازند و سطح آلايندگي هاي آن را به اندازه اي برسانند كه بتواند از استانداردهاي سخت گيرانه ي اروپا پيروي كند. كوچك سازي و برقي سازي خودروها، مستلزم به كارگيري فناروي هاي نويني است كه سرمايه گذاري عظيمي را مي طلبد و حاشيه سود آن نسبت به خودروهاي بنزيني خيلي كمتر است. كمپاني فورد آمريكا مدل هاي Ka+ خود را در اروپا متوقف كرده و ميزان توليد مدل هاي كارل و آدام اُپل نيز رو به افول است.

گروه خودروسازي فولكس واگن جايگزيني براي خودروي برقي Up عرضه خواهد كرد، اشكودا نيز خودروهاي سيتيگو و صعات را براي جايگزيني باتري به جاي موتور درون سوز انتخاب كرده است. قرار است صعات برقي كوچك زير 20 هزار يورو به بازار عرضه شود.

رنو هم در نمايشگاه فرانكفورت امسال اعلام كرده بود كه در حال طراحي و عرضه خودروهاي برقي زير 10 هزار يورو است كه ظرف 5 سال آينده به توليد انبوه مي رسد.

هررا در مورد اين هدف رنو، ابراز ترديد كرده و مي گويد: «اين هدف رنو بسيار جسورانه است چون همه ي تقلاي خودروسازان اين است كه چالش بزرگ خودروهاي برقي را حل كنند و اين چالش، رسيدن به سودآفريني در خودروهاي برقي است. ضمن آن كه كوچكتر شدن خودرو به معني آسان تر شدن كار براي برقي سازي نيست. به بيان ديگر هر چه خودرو كوچكتر شود، طراحي و ساخت آن دشوارتر و پرهزينه تر مي شود. بنابراين توليد خودروي برقي زير 10 هزار يورو آن هم در بازه زماني مطرح شده، بسيار غيرواقعي به نظر مي آيد.»

منبع: اتوموتيو نيوز