جنگ تعرفه آمريكا و چين

​زيان 770 ميليارد دلاري فروش براي صنعت خودرو جهاني

​زيان 770 ميليارد دلاري فروش براي صنعت خودرو جهاني
صنعت خودروي جهاني زير فشار بسيار سنگين جنگ تعرفه آمريكا و چين قرار گرفته است و آثار آن تا 5 سال آينده روي فروش خودرو باقي خواهد ماند.

به گزارش سايپانيوز به نقل از مركز تحقيقات خودروي آلمان موسوم به Center for Automotive Research (CAR) بزرگترين بازندگان جنگ تجاري آمريكا با چين در زمينه صنعت خودرو، خود كشور چين و بعد از آن كشور آلمان هستند. اگر آلمان بخواهد رونق و كسب و كار خود را در بلندمدت حفظ كند بايد طرف چين را بگيرد. ضمن آن كه تحريم هاي آمريكا عليه ايران و روسيه نيز مزيد بر علت شده اند.

سرمايه گذاران نيز نگران كند شدن اقتصاد جهاني هستند، مخصوصاً كه هزينه هاي سرسام آور فناوريهاي نو و گذار از سوخت هاي فسيلي را پيش رو دارند.

مركز تحقيقات خودرو كه بخشي از دانشگاه دويسبرگ-اسن آلمان است، پيش بيني كرده است كه تا پايان سال فروش خودروهاي شاسي بلند به رقم 77.3 ميليون دلار مي رسد كه در مقايسه با 84.4 ميليون دلار در سال 2017 نشان از افت دارد. اما تا سال 2025 بهبود يافته و به 87.9 ميليون دلار مي رسد.

پروفسور فرديناند دودنهوفر مدير مركز تحقيقات خودرو مي گويد: «فروش تجمعي خودرو سواري (به انضمام شاسي بلند) بين 2018 تا 2024 ظرف 5 سال 700 ميليارد يورو (769 ميليارد دلار) زيان صنعت خودرو خواهد بود كه 80 درصد آن شامل حال صنعت خودروي چين مي شود.»

و همچنين مي گويد: «آمريكا با جنگ تعرفه خود زيان بسيار جدي به صنعت خودروي چين وارد مي كند و چون چين بازار كليدي صنعت خودروي آلمان به حساب مي آيد، آلمان هم بيشترين تأثير را از اين زيان مي بيند».

پيش بيني هاي اس اند پي گلوبال هم حاكي از كاهش 2 تا 3 درصدي فروش خودروي جهاني است كه نتيجه آن اين خواهد بود كه در سال 2020 و 2021 در صنعت خودرو شاهد رشد نخواهيم بود.

ويتوريا فراريس از تحليل گران اس اند پي گلوبال مي گويد: « بدتر شدن شرايط اقتصادي جهاني، جنگ تجاري آمريكا با چين و هزينه هاي بالاي نوآوري در صنعت خودرو سه عامل اصلي ادامه ي كاهش فروش خودرو خواهند بود.»

سوآوري دشوارتر خواهد شد اما نرخ سود پايين به نفع توليد كنندگان و خريداران خواهد بود.

به گفته فراريس خودروسازان در بخش توليد انبوه زيان خواهند ديد و اين درست زماني اتفاق افتاده است كه آنها بايد دوره گذار از خودروهاي فسيلي را طي كنند و برقي شدن خودروها، افزايش فناوري هاي خودران در خودرو و اتصال به اينترنت خودروها به شدت در بين خودروسازان پيگيري مي شود. تمامي اين موارد موجب گران تر شدن خودروها خواهد بود. كاهش قدرت خريد مردم باعث مي شود كه روند نزولي فروش خودرو ادامه يابد. پيش بيني ها اس اند پي گلوبال اين است كه تا پايان سال 2019 ميزان فروش خودرو در چين نسبت به سال گذشته 7 تا 9 درصد كاهش داشته باشد. در آمريكا كاهش فروش 3 درصد و در اروپا 2 درصد خواهد بود.

دودنهوفر مي گويد كه تعرفه هاي ترامپ باعث نابودي ثروت ملي در اروپا به ويژه آلمان مي شود. زيان سنگين باعث مي شود سرمايه گذاران، سرمايه خود را از صنعت خودرو بيرون ببرند كه باعث مي شود سرمايه گذاري براي برقي سازي خودروها دشوارتر شود. آلماني ها بايد با مقام هاي چيني ارتباط بگيرند و راه و چاره اي پيدا كنند.

منبع: فوربس

 

   

فایل پیوست