چهار عرصه پرداخت، بيمه، ايمني و امنيت

بلاكچين در صنعت خودرو

بلاكچين در صنعت خودرو
در چند سال گذشته، با ظهور فناوري بلاكچين، تحولي بنيادي در تمامي صنايع مختلف به وجود آمده و موجب ارتقاي استثنايي در اين صنايع شده است. صنعت خودرو نيز به شكل روزافزون از موهبت هاي اين فناوري بهره مند مي شود.

به گزارش سايپانيوز، وقتي بلاكچين به دنيا عرضه شد، استفاده از آن دشوار و پيچيده به نظر آمد اما با گذشت زمان و تأثيري كه بر صنايع مختلف گذاشت، اعتماد سرمايه گذاران و سهامداران را به خود جلب كرد. حالا وضعيت طوري شده است كه رقابت پذير ماندن و بقا در بازار آينده بدون بلاكچين براي خودروسازان قابل تصور نيست.

مهمترين خصلت و ويژگي فناوري بلاكچين ايجاد حس امنيت و اعتماد است كه در بسياري از بخش هاي صنعت خودرو مورد نياز است. كاربرد اصلي بلاكچين در چهار عرصه پرداخت، بيمه، ايمني و امنيت در صنعت خودرو بيشتر نمود خواهد داشت اما به آن محدود نخواهد شد و در دامنه وسيعي از چرخه حيات خودرو و زنجيره طراحي تا توليد كاربرد پيدا خواهد كرد، از جمله  خدمات حمل و نقل نوين، خودران ها و پولسازي از داده ها.

يكي از كاربردهاي مهم اين فناوري در زنجيره خودروسازي، ردگيري قطعات از بدو توليد در قطعه سازي تا مونتاژ در خودروسازي و حتي بعد از آن در طول عمر قطعه تا زمان تعمير و بازيافت قطعه است. به بيان ديگر، با يك اسكن ساده مي توان تشخيص داد، قطعه اي كه روي خودرو سوار شده در چه زماني توليد، شده، در كدام كارخانه مونتاژ شده و آيا همان قطعه اي است كه به صورت فابريك هنگام توليد نصب شده يا آن كه تعويض شده است.

اگر براي خودروساز معلوم شود قطعه اي معيوب بوده، ديگر مجبور نيست تمام خودروها را فراخوان بزند تا موارد معيوب را پيدا كند، چون بلاكچين موارد دقيق را مشخص مي كند و خودروساز مي تواند از طريق نمايندگي هاي خود فقط با مشترياني تماس بگيرد كه خودروي آنها با قطعه معيوب توليد شده است.

به دليل نوظهور بودن اين فناوري در صنعت خودرو، هنوز هيچكس همه جواب ها را ندارد. هنوز بازيگران اصلي صنعت خودرو در مرحله اكتشاف و سبك و سنگين كردن اين فناوري هستند.

اخيراً ResearchAndMarkets.com  گزارشي را منتشر كرده است كه در آن كاربردهاي بلاكچين در تأمين مواد خام، تأمين قطعه و مجموعه هاي خودرو، او ايي ام ها، تأمين كنندگان انرژي، مراكز خدماتي و تعميراتي، خدمات حمل و نقل نوين، زنجيره تأمين، پولسازي از داده، بيمه، بازار و غيره مورد بررسي قرار داده است.

منبع: فايننشال باز