حمل و نقل نوين

​روند كاهشي نرخ مالكيت خودرو

​روند كاهشي نرخ مالكيت خودرو
با اين كه در سال هاي اخير شنيده مي شود كه يكي از مهمترين روندها در حمل و نقل نوين، كاهش مالكيت خودرو است اما آمارها نشان مي دهد كه اين روند بسيار كندتر از آن است كه در رسانه ها به آن پرداخته مي شود.

به گزارش سايپانيوز، در برخي از شهرهاي بزرگ آمريكا روند مالكيت خودرو روند كاهشي پيدا كرده است كه در اين بين بيشترين كاهش را شهر سياتل تجربه كرده است. از دهه 1980 تا به حال ميزان مالكيت خودرو در بين خانواده هاي شهر سياتل پايين ترين حد خود را در سال 2018 تجربه كرد. بر اساس برآوردها در سال 2018 حدود 81 درصد خانوارهاي شهر سياتل مالك حداقل يك خودرو بوده اند. از سال 2010 تا 2018 ميزان مالكيت خودرو در شهر سياتل 3 درصد كاهش يافته است.

در بين 50 شهر پرجمعيت در آمريكا، بيشترين كاهش مالكيت خودرو در شهر سياتل اتفاق افتاده است و در حال حاضر اين شهر مقام 11 را از لحاظ خانواده هاي بدون مالكيت خودرو دارد. اين شهر ظرف يك دهه از شهرهاي ميامي، ميلواكي، آتلانتا، مينياپليس، اوكلند و كاليفرنيا سبقت گرفته است.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه در بين 50 شهر پرجمعيت، فقط 11 شهر روند كاهشي را تجربه كرده اند و شهرهايي كه از لحاظ جمعيت شناسي همتراز سياتل هستند روند افزايشي را تجربه كرده اند. مثال آن شهرهاي پورتلند، سانفرانسيسكو، دنور، باستن، آستن و مينياپليس هستند كه مالكيت خودرو در بين خانوارها در دهه گذشته رو به افزايش بوده است. (استثنا هم شهر واشنگتن دي سي است كه كاهش مالكيت خودرو در آن در سال 2018 نسبت به سال قبل آن فقط 1 درصد بوده است).

مهمترين دليل روند كاهشي مالكيت خودرو در شهر سياتل آمريكا سرمايه گذاري در سيستم حمل و نقل همگاني و از آن مهمتر رشد روش هاي اشتراك سواري است. با افزايش وبسايت ها و اپليكيشن هاي موبايلي، رفت و آمد اشتراكي و همسواري رو به گسترش است. در سياتل از سال 2009 خطوط ريلي سبك به سيستم حمل و نقل اين شهر افزوده شده است.

اين در حالي است كه شهر سياتل در آمريكا از سال 2010 رشد چشمگير جمعيتي داشته است اما به دليل قوانين شديد و اكيد منطقه اي، تراكم برخي از مناطق به شكلي است كه محل سكونت و محل كار مردم به هم به قدري نزديك شده كه نياز به حمل و نقل عمومي ندارند. بخش مهمي از جمعيت، يا با پاي پياده يا با دوچرخه يا اشتراك سواري به محل كار يا سكونت خود مي روند. در برخي از موارد، مزاياي مالكيت خودرو كاهش يافته طوري كه 64 هزار خانوار در سياتل اصلا خودرو ندارند و اين رقم از سال 2010 حدود 46 درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر فقط 19 درصد از خانواده هاي شهر سياتل مالك خودرو نيستند در حالي كه در شهر نيويورك، 55 درصد خانواده ها از مالكيت خودرو صرف نظر كرده اند و از اين جهت سياتل راه طولاني در پيش دارد. در حال حاضر در سياتل افراد زير 35 و بالاي 65 از مالكيت خودرو خودداري مي كنند.

منبع: سياتل تايمز

 

 

سایر اخبار