گامي جديد در باتري هاي خودرو

​كاهش اضطراب پيمايش

​كاهش اضطراب پيمايش
با فناوري جديد، باتري خودرو مي تواند ظرف 10 دقيقه شارژ شود. با اين پيشرفت، «اضطراب پيمايش» تا حدود زيادي كاهش مي يابد. اين اضطراب يكي از دلايل مهمي است كه خودروهاي برقي با سرعت گسترش پيدا نمي كنند.

به گزارش سايپانيوز، اضطراب پيمايش، ترسي است كه راننده خودرو از تمام شدن شارژ باتري پيش از رسيدن به مكاني مناسب براي شارژ دوباره تجربه مي كند كه در برخي از افراد شدت اين اضطراب به قدري است كه ترجيح مي دهند قيد خودروهاي برقي را بزنند. فناوري هاي فعلي هم طوري است كه حداقل بايد خودرو نيم تا يك ساعت در حالت توقف بماند تا حدود 80 درصد شارژ شود و عمر و ظرفيت مفيد اين باتري ها خيلي زود تمام مي شود.

اما حالا دانشمندان دانشگاه پن استيت مي گويند كه راهي براي فائق آمدن بر اين گلوگاه فناوري هاي خودروهاي برقي پيدا كرده اند و با اين فناوري باتري خودرو ظرف 10 دقيقه 100 درصد شارژ مي شود و اين شارژ براي پيمايش 200 تا 300 مايل (300 تا 500 كيلومتر) بسته به نوع ترافيك كافي است.

چائو يانگ وانگ مهندس شيمي دانشگاه پن استيت مي گويد: اين باتري ها تا 2500 بار يعني نيم ميليون مايل (800 هزار كيلومتر) مي تواند شارژ شود.

به همان اندازه اي كه سرعت شارژ براي مصرف كنندگان اهميت دارد، دوام باتري هم مهم است، در حال حاضر كه فناوري هاي روز از جمله تلفن همراه از باتري هاي ليتيوم آيون استفاده مي كنند، يكي از مسائل مهم ناراضي كننده، دوام باتري ها و كاهش ظرفيت باتري ها است. يعني هر چه از عمر وسيله مي گذرد، پيمايش مورد انتظار آن هم كاهش مي يابد. با اين فناوري جديد، دوام باتري هم بهبود پيدا كرده است.

دليل اصلي كاهش عمر و ظرفيت باتري هاي كنوني، گرماي بيش از حد هنگام استفاده است. براي همين سازندگان از مصرف كنندگان مي خواهند كه تا حد امكان از بالا رفتن دماي باتري و داغ شدن آن جلوگيري كنند.

مهمترين مانع براي توليد باتري هاي شارژ سريع موسوم به XFC يا extreme fast charging رسوب ليتيوم در اطراف آنود يا در اصطلاح  Li Plating است. سرعت بالاي شارژ اين پديده را تشديد كرده و به باتري ها صدمه مي زند و ايمني را كاهش مي دهد. محققان اين دانشگاه يافته هاي خود را در اين زمينه در ژورنال علمي Joule منتشر كرده اند.

منبع: ساينس الرت