توسعه و گسترش خودروهاي برقي

​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي

​ايجاد 1 ميليون جايگاه شارژ عمومي
مركل صدر اعظم آلمان مي خواهد كه تا سال 2030 كشورش يك ميليون جايگاه براي شارژ خودروهاي برقي داشته باشد.

به گزارش سايپانيوز، مركل صدر اعظم آلمان پيش از جلسه با صنعت خودرو در يك پيام ويديويي گفت: براي ايجاد يك ميليون جايگاه شارژ خودروهاي برقي در آلمان از صنعت خودرو انتظار مشاركت دارد. در حال حاضر فقط 20 هزار جايگاه عمومي شارژ خودرو در آلمان وجود دارد.

استفان ويل Stephan Weil وزير نخست لور ساكسوني، جايي كه مقر اصلي گروه خودروسازي فولكس واگن قرار دارد هم گفته است كه تا سال 2021 لور سكسوني 100 هزار جايگاه عمومي شارژ خودروهاي برقي خواهد داشت. ويل عضو هيئت ناظر در گروه خودروسازي فولكس واگن هم هست و فولكس واگن را متعهد مي داند كه دوران گذار به خودروهاي برقي را با جديت دنبال كند. برقي شدن خودروها تنها تغيير لازم براي اين دوره گذار نيست، چون مردم بايد دغدغه اي براي گذار به مرحله بعدي را نداشته باشند و از اين رو زيرساخت هاي لازم نيز بايد به موقع ايجاد شوند.

گذار به خودروهاي برقي بخشي از طرح ملي كاهش آلاينده ها است. نبود زيرساخت هاي مستحكم و مطمئن يكي از مهمترين موانع گسترش خودروهاي برقي است.

مركل در اين پيام ويديويي تأكيد كرده است كه دولت آلمان خود را ملزم به حفظ مشاغل در زمينه خودروسازي و قطعه سازي مي داند. دليل اين اظهار نظر اين است كه توليد خودروهاي برقي به قطعات محدودتر و درنتيجه مشاغل كمتري نياز دارد. دولت بايد تدابيري بينديشد كه جبران از دست رفتن مشاغل روزمزد و نيم وقت و همچنين مازاد نيرو در صنعت خودرو باشد. همچنين قانونگذاران بايد قوانين مخصوص بخش مالكيت و اجاره را متناسب با نيازهاي جديد تغيير دهند و تا حد ممكن امكان استفاده از اماكن عمومي براي شارژ خودروهاي برقي را تسهيل نمايند.

ويل مي گويد:  اكنون زماني است كه بايد بيشترين همكاري و حمايت دولت و قانونگذاران از صنعت خودرو صورت پذيرد.

منبع: رويترز