​حتي براي قشر متوسط آمريكا

​دور از دسترس

​دور از دسترس
در آمريكا هم خريد خودروي نو از دسترس مردم طبقه متوسط دور مي شود. در طي 10 سال گذشته به دليل رشد خيره كننده فناوري هاي مدرن در خودرو و عدم افزايش درآمد قشر متوسط به تناسب افزايش قيمتها، خريد خودروي نو دشوارتر شده است

به گزارش سايپانيوز، خودروها هر روز زيباتر مي شوند و خريد آنها سخت تر. قيمت خودروها همواره در حال افزايش است و گزارش خبر سي بي اس نشان مي دهد كه درآمد قشر متوسط با سرعت كمتري افزايش مي يابد اما  نوآوري ها در صنعت خودرو با سرعت بيشتري افزوده مي شوند.

در سالي كه گذشت قيمت متوسط خودرو در ايالات متحده 35 هزار دلار بود (با احتساب دلار 12 هزار تومان قيمت كارخانه حدود 420 ميليون تومان و در بازار ايران با در نظر گرفتن تعرفه، شماره گذاري و بيمه و غيره حدود 800 ميليون تومان) و مؤسسات مالي از اين مقدار 32 هزار دلار را وام مي دادند. در بازار آمريكا در 10 سال گذشته، قيمت خودرو 38 درصد افزايش داشته است البته اين ميزان به طور متوسط حساب شده والا براي وانت و خودروهاي شاسي بلند ميزان افزايش بين 60 تا 70 درصد بوده است. حالا اگر درآمد سرانه مردم آمريكا را مقايسه كنيم از 59 هزار دلار در سال 2009 به 62 هزار دلار در سال 2018 رسيده است كه نه تنها 60 تا 70 درصد نبوده حتي 38 درصد هم نبوده است.

متخصصان اقتصاد و مسائل مالي و سرمايه گذاري مي گويند  خودرو بايد 10 تا 15 درصد درآمد ماهيانه افراد را به خود اختصاص دهد. بر اساس مؤسسه تحقيقاتي پيو Pew Research حداقل ميزان درآمد يك خانواده چهار نفره بايد 52,187 دلار در سال باشد كه آن خانواده را جزو قشر متوسط به حساب بياوريم. براي يك زوج بايد 36,902 دلار باشد. به هر حال در آمد هر چه باشد، اين خانواده دو يا چهار نفره فقط مي تواند ماهانه 400 دلار براي خودرو كنار بگذارد. اما آن چه محاسبات وبسات كاردات كام Cars.com auto-loan calculator نشان مي دهد بازپرداخت 400 دلار در ماه با سود 4 درصد براي وام 32 هزار دلاري، 84 ماه يا 7 سال طول مي كشد كه نه براي خريدار مناسب است نه براي فروشنده.  

حالا تنها راهي كه براي طبقه متوسط باقي مي ماند، اجاره خودرو به روش ليزينگ است. سرعت پايين افزايش درآمد طول مدت ليزينگ ها را هم افزايش داده است. براي كاهش هزينه ماهانه داشتن خودروي نو، بسياري از مردم وادار به استفاده از روش هاي ليزينگ شده اند، طوري كه مردم خودروهاي ليزينگ را 6 تا 8 سال نگه مي دارند و بعد پس مي دهند. شايد به نظر بيايد كه چقدر خوب است كه رقم ماهانه كمتر باشد و 7 يا 8 سال طول بكشد اما محاسبات نشان مي دهد كه در بازار آمريكا به شدت به ضرر كرايه كننده است.

البته در بازار آمريكا هنوز خودروهاي هاچبك يا سدان كوچك با قيمت زير 17 هزار دلار وجود دارد و شايد بخش بزرگي از اجتماع با خودروهاي دست دوم سر و كار دارند و همين موضوع فروش خودروهاي نو را به ثبات رسانده و رشد زيادي مشاهده نمي شود. حتي در بعضي از بازارها روند نزولي دارد.

منبع: كار اند درايور