سخت تر از خريد خودرو

پاركينگ 1 ميليون دلاري

پاركينگ 1 ميليون دلاري
پرداخت حدود يك ميليون دلار (چيزي حدود 12 ميليارد تومان) براي يك پاركينگ 12 متري در هونگ كونگ نشان از معضل كمبود پاركينگ در شهرهاي بزرگ دارد.

به گزارش سايپانيوز، همه مي گويند شهرنشيني، هزينه هاي خاص خود را دارد، از اين ميان، برچسب قيمت براي مكان يا املاك و مستغلات از همه ي نيازها ديگر در شهر گران تر است، به معني واقعي كلمه. هونگ كونگ يكي از اقتصادهايي است كه در آسيا هنوز از رشد و تكاپو نيفتاده است و املاك و مستغلات در آن قصد ثبات و آرامش ندارد.

بر اساس گزارش روزنامه ساوث چاينا مورنينگ پست، يك قطعه پاركينگ در برجي 73 طبقه در مركز هونگ كونگ به قيمت 7.6 ميليون دلار هونگ كونگ (معادل 969,000 دلار آمريكا) مطابق با قيمت روز دلار در اين كشور به فروش رسيد. در حقيقت اين گران ترين نقطه روز نقشه هونگ كونگ به حساب مي آيد.

براي آن كه حساب كار دستتان بيايد، اين قطعه پاركينگ 134.5 فوت مربع (12.5 متر مربع) است كه به ازاي هر فوت مربع 56,505 دلار هونگ كونگ و 7200 دلار آمريكا قيمت دارد در حالي كه همين اندازه زمين در منهتن نيويورك آمريكا 1770 دلار يعني تقريباً يك چهارم قيمت در هونگ كونگ است.

البته روزنامه چيني به اين موضوع هم اشاره مي كند كه اين قيمت تقريباً سه برابر قيمت متوسط زمين و آپارتمان در هونگ كونگ بوده و اين قيمت نجومي براي 9 سال است كه در صدر گراني زمين در دنيا است. صاحب قبلي اين قطعه پاركينگ آقاي چئونگ شون-يي Cheung Shun-yee حاضر نشد نام خريدار جديد را فاش كند و فقط گفت كه چهار قطعه پاركينگ در آن برج داشته است كه به افرادي فروخته كه در دفاتر اين برج كار مي كنند.

منبع: موتور1