• 28 آذر 1398
  • 11:15
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19482

گزارش تصویری بازدید وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خطوط تولید گروه سايپا

گزارش تصویری بازدید وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از  خطوط تولید گروه سايپا
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خطوط تولید شرکت سایپا و مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سایپا بازدید کرد.

.