از چالش هاي فروش خودرو

​بي رغبتي نسل جوان به رانندگي

​بي رغبتي نسل جوان به رانندگي
روند فروش خودرو در بازار مخصوصاً آمريكا در چند سال اخير نزولي بوده و براي آن دلايل مختلفي را بيان مي كنند. اما يكي از دلايل جالب آن كم شدن رغبت داشتن خودرو يا حتي راندن خودرو در ميان جوانان قرن 21 است.

به گزارش سايپانيوز، مايكل سيواك، مدير سابق «حمل جهاني پايدار» در دانشگاه ميشيگان، هر سال گزارش دوره اي در مورد الگوي جمعيتي افراد صاحب گواهينامه در آمريكا بر اساس سن منتشر مي كرد. اكثر اعداد و ارقام آن هم از اداره بزرگراه فدرال آمريكا بود.

در آخرين تحقيقات كه بين سال هاي 1983 تا 2018 را در برمي گيرد، درصد افرادي كه گواهينامه خود را در سن 16 سالگي مي گيرند، از 46 درصد به 25 درصد تنزل داشته است كه رقم كمي نيست. ئر بين افراد با سن 17 سالگي از 68 درصد به 46 درصد تنزل يافته است. اين كاهش در مورد سن 18 سالگي از 80 درصد به 60 درصد بوده است. در همين گزارش آمده است اگر سال 2018 را به سال 1983 مقايسه كنيم و به تناسب جمعيتي هم توجه داشته باشيم، درصد افرادي كه گواهينامه اخذ كرده اند در گروه هاي سني بني 16 تا 44 كوچكتر است.

بين سن هاي 45 تا 49 سال، كاهش اخذ گواهينامه مشاهده نمي شود. در هر دو سال 2018 و 1983، حدود 92 درصد از افراد اين گروه سني گواهينامه داشته اند. نكته جالب اين جا است كه در سال 1983 تنها 55 درصد از افراد بالاي 70 سال گواهينامه رانندگي داشتند اما در سال 2018، بيش از 83 درصد گواهينامه اخذ كرده اند.

به بيان ساده، جمعيت افرادي كه به دنبال گواهينامه مي روند رو به كاهش است. خودروسازان كه هميشه به فكر استفاده حداكثر از ظرفيت هاي خود هستند، چاره اي براي اين روند نزولي پيدا نكرده اند. با همين روند اگر پيش برود، خودروسازان مجبور مي شوند، بيش از گذشته ظرفيت هاي توليدي خود را كاهش دهند.

فقط در بازار آمريكا سال 2019 حدود 17 ميليون دستگاه خودروي جديد توليد شده و به فروش رسيده است. پنج سال متوالي است كه رقم فروش از 17 ميليون دستگاه پايين تر نيامده است. اما شواهد نشان مي دهد كه با آمدن روش هاي نوين حمل و نقل و حمل مسافر، افزايش فناوري هاي خودرو كه باعث بالا رفتن قيمت خودروها مي شود، و با دگرديسي در سبك زندگي مردم به خاطر فناوري هاي كامپيوتر، اينترنت و موبايل، روند كاهشي فروش خودرو ادامه پيدا كند.

اين گزارش به دلايل كاهش استقبال جوانان از رانندگي و اخذ گواهينامه نپرداخته است اما برخي از اين دلايل مي تواند گسترش، تاكسي هاي اينترنتي، اشتراك گذاري سواري، و اشتراك گذاري خودرو مثل اوبر و ليف باشد. ممكن است دليل ديگر آن بهبود روش هاي حمل و نقل شهري، نزديك شدن افراد به محل هاي كار خود و كم تر شدن رفت و آمد از حومه به داخل شهر باشد.

بر اساس آمار و ارقام «داده هاي فدرال ريزرو» [بانك مركزي آمريكا] سن متوسط خريد خودروي سواري يا وانت در ايالات متحده به 53 سال رسيده است كه خود مؤيد روند كاهشي اخذ گواهينامه هم هست.

صنعت خودرو يا بايد راهكاري براي مقابله با اين چالش پيدا كند، يا آن كه ظرفيت هاي توليد خود را به تدريج تعديل نمايد.

منبع: 247wallst.com

سایر اخبار