واگذاري كرسي هيئت مديره در هيوندايي

​پايان دوره پدرسالار 80 ساله

​پايان دوره پدرسالار 80 ساله
رئيس هيئت مديره هيوندايي موتور، از كرسي خود در هيئت مديره اين خودروساز كره جنوبي كناره گيري مي كند و اكنون صحبت جانشين به ميان آمده است و ظاهر امر نشان مي دهد كه مونگ-كو چونگ برنامه ريزي كرده است كه زمام امور را به فرزند خود بسپارد.

به گزارش سايپانيوز، پدرسالار 80 ساله ي كره جنوبي كه كنترل دومين غول عظيم صنعتي اين كشور را برعهده دارد خود را آماده مي كند كه كه افسار كار را به دستان پسرش بدهد.

شركت پيشنهاد كرده است كه معاون مالي گروه خودروسازي هيوندايي موتور، كيم سانگ هيون، به عنوان جانشين وي انتخاب شود و سهامداران روز 19 مارس اين پيشنهاد را به رأي بگذارند.

چونگ، فرزند بينانگذار هيوندايي در سالهاي اخير از حضور در عمليات اصلي پرهيز داشت. اما از سال 2018 با انتصاب به عنوان قائم مقام رئيس هيئت مديره، بيشتر در منظر افكار عمومي و كاركنان هيوندايي ظاهر شده است. يوايسان چونگ، وارث ثروتي است كه مونگ-كو در چند دهه اخير در كره جنوبي انباشته است. حالا مونگ-كو يكي از 5 مدير ارشد هيوندايي موتور است كه امسال دوره خدمتش به پايان مي رسد و بايد از اين سمت كناره گيري كند. البته وي به عنوان رئيس هئيت مديره باقي مي ماند اما كرسي خود را در هيئت مديره از دست مي دهد و به جاي وي بايد يك عضو هيئت مديره توسط سهامداران انتخاب شود.

منبع: رويترز