فناوري جديد سيستم انتقال قدرت

​پيش بيني دنده بر اساس مسير و ترافيك

​پيش بيني دنده بر اساس مسير و ترافيك
هيوندايي و كيا در گيربكس اتومات، فناوري جديدي به كار گرفته اند كه زمان تغيير دنده را بر اساس داده هاي دريافتي از سنسورها، رادار، دوربين، و مكان ياب پيش بيني مي كند.

به گزارش سايپانيوز، كيا براي اين فناوري جديد خود عنوان «سيستم شيفت دنده متصل به فناوري ارتباطات و اطلاعات» گذاشته است. بار قبل هم هيوندايي و كيا در فناوري «سيستم انتقال قدرت با نسبت متغير» يا CVT انقلابي ايجاد كرد و IVT را معرفي كرد كه مخفف «سيستم انتقال قدرت هوشمند» يا Intelligent Variable Transmission بود. در اين فناوري به جاي تسمه هاي Push از تسمه هاي زنجيري استفاده مي شود كه در بهينه سازي مصرف سوخت هم مؤثر است. اين سيستم انتقال قدرت هوشمند هم سر از مدل اكسنت هيوندايي درآورد. حاصل آن هم بهبود پيمايش از 32 به 36 مايل به ازاي مصرف هر گالن بنزين بود. هيوندايي و كيا به اين فناوري بسنده نكردند و حالا فناوري جديد موسوم به ICT را معرفي كرده كه عنوان آن Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System سيستم تغيير دنده متصل به فناوري ارتباطات و اطلاعات است. اين فناوري از اساس كارش اين است كه بهترين دنده را براي وضعيت پيش بيني كند و به طور خودكار به آن دنده شيفت نمايد. اين اطلاعات را هم رادار، دوربين، و حسگر و همچنين مكان ياب و مسيرياب سه بعدي از وضعيت جاده به پردازشگر خودرو ارسال مي كند و پردازش گر است كه اطلاعات لازم رابه قواي محركه و سيستم انتقال قدرت مي فرستد. سيستم مكان ياب و مسيرياب سه بعدي يا 3D Navigation پستي و بلندي هاي جاده، پيچ و خم ها و وضعيت ترافيكي را از پيش مي بيند و اطلاعات لازم را به پردازشگر در كسري از ثانيه ارسال مي نمايد. دوربين هم اطلاعات خطوط جاده را مي فرستد. رادار سرعت و مسافت را نسبت به ساير خودروها مي سنجد و اطلاعات آن را مخابره مي كند.

با همه اين داده هايي كه از بخش هاي مختلف مي رسد، بهترين سناريو پيش بيني مي شود. به اين ترتيب بهترين دنده اي كه كمترين مصرف سوخت و بهينه ترين حالت توان موتور را داشته باشد براي لحظه انتخاب مي شود.

اندازه گيري هاي انجام شده با اين فناوري جديد نشان داده كه در مسيرهاي پرپيچ و خم تا 43 درصد بهينه سازي ارتقا مي يابد. ترمز گيري هم 11 درصد كاهش پيدا مي كند. همه ي اين عوامل روي راحتي رانندگي و كاهش خستگي و كاهش مصرف لنت و به طور كلي قطعات مصرفي هم مؤثرند.

اين فناوري جديد در مدل هاي آتي هيوندايي و كيا به كار گرفته خواهند شد. البته اين دو خواهر كره اي هنوز مشخص نكرده اند كه اولين خودرويي كه به چنين فناوري اي مجهز مي شوند كدام است.

اين فناوري بخشي از يك برنامه بزرگتر در تمامي خودروسازان است كه در آن قرار است همه خودروها با شبكه هاي كامپيوتري طوري ارتباط داشته باشند كه به بهبود ترافيك كمك كند و در نهايت امكان خودران شدن خودروهاي آينده فراهم آيد.

منبع: Motor1