شکسته شدن رکورد تولید در شرکت فنرسازی زر

شکسته شدن رکورد تولید در شرکت فنرسازی زر
مدیرعامل شرکت فنرسازی زر گفت: این شرکت با تولید 800 تن از محصولات فنر تخت و پارابولیک،  توانست رکورد تولید خود را در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته بشکند.

به گزارش سایپانیوز، مدیر عامل گروه فنرسازی زر با اعلام این خبر افزود: تناژ 800 تن بالاترین رکورد ثبت تولید در سال 1398 بوده که با تولید این میزان محصول، 93 درصد بودجه نیز محقق شده است.

بیت الله رضایی گفت:  میزان تولید در سال جاری تا انتهای بهمن 5715  تن است که نسبت به مدت مشابه 12 درصد افزایش داشته است.

وی حمایت های ویژه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و تحقق سیاست های راهبردی مدیران ارشد فنرسازی زر، برنامه ریزی و تامین به موقع مواد اولیه و متعلقات، استفاده مناسب از ظرفیت های تولیدی و همدلی کارکنان را علل کسب این موفقیت اعلام کرد.