طراحي در صنعت خودرو

​اختراع هاي دور از ذهن

​اختراع هاي دور از ذهن
نگاهي به فهرست عجيب اختراعات ثبت شده در صنعت خودرو، اين حقيقت را آشكار مي كند كه جاي شكرش باقي است همه اين اختراعات سر از خيابان ها در نمي آورد.

به گزارش سايپانيوز، واناراما فهرست اختراعات ثبت شده در صنعت خودرو را منتشر كرده است. برخي از آنها به قدري دور از ذهن و عجيب است كه همان بهتر به واقعيت نپيوسته و وارد زندگي مردم نشده است. براي مثال بوده اند كساني كه در ترافيك هاي شديد نياز به اجابت مزاج پيدا كرده اند و از فرط استيصال طرحي داده اند كه در خودرو هم امكان نجات از اين مصيبت فراهم شود. يا پيشنهاد پارك عمودي خودرو براي آن كه جاي كمتري را اشغال كند كه آن هم از درماندگي بيش از حد ناشي شده است. اما در بين اين فهرست اختراعاتي به چشم مي خورد كه مانند مثال هاي بالا نيستند و كمتر جنون آميز يا حاصل ذهن آشفته به نظر مي آيند.

اسم تسلا در بين اين ثبت اختراعات به چشم مي خورد كه به جاي شيشه پاك كن جلو و عقب، استفاده از ليزر را ثبت كرده است. اوبر  در خصوص خودران ها اختراعي را ثبت كرده كه عنوان آن «سيستم نوري براي خودران» است و اعتقاد طراحان اين اختراع اين است كه چون در خودران ها، انسان هدايت را برعهده ندارد، مردمِ پياده از قصد و نيست و مسير اين خودروها مطمئن نيستند به همين منظور اين خودران ها بايد با نوري كه مي فرستند، مسير خود را به پياده ها اعلام كنند.

وايمو، برند گوگل در خودرانها، اختراعي ثبت كرده كه براي حفظ جان پياده ها، در صورت برخورد آنها با جلوي خودرو، درب موتور مانند چسب عمل كند و مانع پرت شدن آن فرد شود. هر چند ايده بسيار دور از ذهني مي رسد اما براي استانداردهاي سخت گيرانه اروپا براي حفظ جان پياده ها نشان مي دهد كه طراح چقدر براي ارائه يك طرح معقول درمانده شده است.

تعجب آورترين پيشنهاد شايد پيشنهاد تويوتا باشد: تويوتا پيشنهاد داده كه اگر سارقي يا فردي با سوئيچي غير از سوئيچ اصلي خودرو اقدام به روشن كردن خودرو نمود ايموبالايزر [سيستم ضدسرقت موتور خودرو] بعد از تشخيص گاز اشك آور را آزاد كند. اما ظاهرا تاريخ اين ثبت اختراع  منقضي شده و اين اختراع رنگ خيابان ها را نديده است.

در اين بين همان طور كه در شكل هم مشاهده مي شود، ايده هاي عجيب ديگري هم ارائه شده كه هنوز به توليد انبوه نرسيده براي مثال، خودرويي كه اتاق جلسه دارد!

البته اگر به اين شكل طراحي شود، به دفتر كار سيار تبديل شده و قابل قبول تر است:

و اين هم ايده اي براي دوچرخ دوستان:

منبع: Arstechnica