​برخلاف تصور

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند

​تاكسي هاي اينترنتي آلاينده ترند
پيش از اين وقتي مزاياي اشتراك سواري را برمي شمردند و از معايب تك سرنشين مي گفتند، كاهش آلايندگي را عنوان مي كردند. اما حالا مطالعات نشان مي دهد كه پديده ي جديد تاكسي هاي اينترنتي و به اشتراك گذاشتن سواري، آلايندگيِ بيشتري ايجاد مي كند و در آلودگي آب و هوا مؤثرتر است.

به گزارش سايپانيوز، مطالعات جديد در 7 شهر بزرگ آمريكا نشان مي دهد خدمات اشتراك سواري (Ride-hailing services) آلاينده هاي كربني را افزايش مي دهد و با اين مسافرت هاي شهري، آلودگي بيشتري نسبت به خودروهاي شخصي ايجاد كرده است و دليل اصلي آن اين است كه مسافران وسايل عمومي حمل و نقل را به سمت خود جذب كرده است.

گزارش را يك گروه فعال اجتماعي غيرانتفاعي با عنوان «اتحاديه دانشمندان دلواپس» Union of Concerned Scientists تهيه و منتشر كرده است. در اين گزارش از شركت هاي جديد فعال در فناوري هاي تاكسي هاي اينترنتي مثل اوبر و ليفت خواسته است به ناوگان هاي خودروهاي برقي مجهز شوند، تعداد كساني كه در هر تريپ جابه جا مي شوند را بالا ببرد (كه در اصطلاح به آن pooled ride مي گويند) و مسيرها را طوري در اختيار مسافران بگذارد كه بتوانند بيشتر از خدمات حمل و نقل عمومي مثل مترو نظاير آن استفاده كنند.

يافته هاي چند تحقيق در دو سال اخير نشان مي دهد رونق «اشتراك سواري» موجب تراكم شديدتر ترافيك در داخل شهر شده و مردم هم كمتر از وسايل نقليه عمومي مثل مترو و اتوبوس شهري استفاده مي كنند و از سويي مالكيت خودروهاي شخصي پا به پاي افزايش خدمات «اشتراك سواري» افزايش نمي يابد.

در اين تحقيقات سعي به عمل آمده تا ميزان آلودگي ناشي از ظهور و رونق «اشتراك سواري» اندازه گيري شده و مقادير كمي به دست آيد. يافته هاي اين محققان اين است كه به طور متوسط، يك سفر با خودروي در حال خدمت در «اشتراك سواري» 50 درصد بيشتر از خودروي شخصي دي اكسيد كربن منتشر مي كند.

اوبر نسبت به اين گزارش واكنش نشان نداده و اظهار نظر نكرده است اما مي گويد آنها مي خواهند بخشي از راه حل كاهش آلودگي هوا باشند نه بخشي از مشكل. آنها تلاش مي كنند كه تعداد افراد جابه جا شده به ازاي هر سفر شهري را افزايش دهند و از وسايل نقليه با آلايندگي كمتر استفاده كنند تا در كاهش آلودگي مؤثر باشند.

ليفت در بيانيه اي، يافته هاي اين گزارش در مورد «اشتراك سواري» را گمراه كننده دانست به خصوص آن كه اين شركت تلاش مي كند مردم را تشويق كند وسايل نقليه خود را به اشتراك بگذارند تا در يك سفر به جاي يك نفر چند نفر همراه شوند و سياست اين شركت گسترش خودروهاي برقي است.

هم اوبر و هم ليفت، اسكوتر و دوچرخه هاي برقي را به ناوگان حمل و نقل خود افزوده اند. همچنين هر دو تاكسي اينترنتي در آمريكا به نرم افزارهاي خود اطلاعات استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي را اضافه كرده اند. هر دوي آنها در چند شهر مهم برقي سازي خودرو را ترويج مي كنند.

بر اساس اين گزارش حتي وقتي كه اين تاكسي هاي اينترنتي چند مسافر در يك مسير را شناسايي مي كنند و با يك خودرو مي فرستند، به همان اندازه يك خودروي شخصي يا در اصطلاح تك سرنشين آلودگي ايجاد مي كنند. در حال حاضر در ايالات متحده فقط 15 درصد از سفرهاي انجام شده با روش «اشتراك سواري» بوده است.

با اين كه ناوگان خودروهاي «اشتراك سواري» نسبتاً نو تر هستند و مصرف سوخت بهينه تري نسبت به كل ناوگان خودرويي دارند، بيشتر آلايندگي اين خودروها در اثر طي مسافت هايي است كه بدون مسافر طي مي كنند. به طور متوسط 42 درصد از فعاليت هاي انجام شده توسط خودروهاي مشغول در «اشتراك سواري» مثل انتظار پيش از آمدن مسافر، رساندن خودرو به محل سوار شدن مسافر و نظاير آن باعث افزايش مصرف بنزين و آلايندگي مي شود.

اين تحقيقات در شهرهاي بوستون، شيكاگو، لس آنجلس، نيويورك، سانفرانسيسكو، سياتل و واشنگتن انجام شده و اطلاعات آن با ساير تحقيقات انجام شده در هم تلفيق شده است. حتي بخشي از اين تحقيقات به سفارش و هزينه اوبر و ليفت انجام شده است.

با اندازه گيري ها مشخص شده است كه «اشتراك سواري» نسبت به وسايل نقليه عمومي مثل اتوبوس، ترن، دوچرخه و پياده، 70 درصد آلايندگي بيشتري ايجاد مي كند.

اوبر و ليفت به طور مدوام سعي دارند نقش خود را برجسته كنند و عامل ترافيك سنگين را خودروهاي خصوصي و تجاري جلوه دهند.

منبع: رويترز