در مبارزه با ويروس كرونا

​استفاده از ظرفيت هاي خودروسازي

​استفاده از ظرفيت هاي خودروسازي
جنرال موتورز ظرفيت هاي كارخانه هاي خود را در اختيار توليد محصولات تنفس مصنوعي و تهويه براي مبارزه با ويروس كرونا قرار داد. در اقدامي مشابه، فراري و فيات هم در ايتاليا از ظرفيت هاي خود براي توليد ونتيلاتور بهره گرفتند.

به گزارش سايپانيوز، جنرال موتورز آمريكا با همكاري شركت «سيستم هاي ونتك لايف» Ventec Life Systems ساخت ونتيلاتور يا تنفس مصنوعي براي مبارزه با پاندمي [كه در سرتاسر جهان انتشار پيدا كرده] كرونا را در دستور كار كارخانه هاي خود قرار داده است.

مري بارا، مدير عامل جنرال موتورز در اين باره گفته، همكاري نزديك بين خودروساز و اين شركت توليد كننده محصولات مهم در زمينه دستگاه تنفس انسان سرعت گرفته كه بخشي از حمايت هاي اين خودروساز در مبارزه ملي با پاندمي COVID-19 است و اين شركت به دنبال راه ها و روش هايي است كه در اين زمان بحران، نقش مؤثري ايفا كند.

ونتك براي سرعت بخشيدن به توليد دستگاه هاي تنفس مصنوعي به تجربه و اطلاعات لجستيكي، برنامه ريزي و ساخت در جنرال موتورز احتياج دارد. اين ونتيلاتورها به تنفس افرادي كمك مي كند كه به ويروس كرونا دچار شده اند و بدون اين دستگاه قادر به ادامه حيات نيستند. مهمترين بخشي از بدن انسان كه در ابتلاي به اين ويروس درگير مي شود، سيستم تنفسي و ريه ها است.

در بحران هاي ملي، از خودروسازان انتظار مي رود كه دانش و تجربه لجستيكي و توليدي خود رو در اختيار بگذارند تا در زماني كوتاه، نياز به ابزارهاي پزشكي تأمين شود.

همكاري بين ونتك و جنرال موتورز نتيجه همكاري وبسايت stopthespread.org  بود كه براي جوش دادن همكاري ها بين كسب و كارهاي گوناگون براي مبارزه با ويروس كرونا شكل گرفته است.

از سوي ديگر مهندسان ايتاليايي هم با همكاري شركت فيات-كرايسلر و فراري، و قطعه سازي به نام مارلي، قطعات مورد نياز دستگاه تنفس مصنوعي را تأمين مي كنند. همچنين قطعه سازان مي توانند قطعات الكترونيك مورد نياز در اين دستگاه ها را با سرعت خيلي بالاتري تأمين نمايند. در حال حاضر با همكاري خودروسازان، توليد اين دستگاه ها سه برابر شده است.

منابع: سي ان بي سي، ام اس ان و رويترز