بازار خودروي آمريكا

​اكنون زمانِ سخاوتمندانه ترين مشوق هاست

​اكنون زمانِ سخاوتمندانه ترين مشوق هاست
در بازار فروش خودروي آمريكا كه انواعي از مشوق ها براي تشويق خريداران به كار گرفته مي شود، تنها يك مشوق از همه بيشتر تأثير دارد و آن بهره صفر درصد است.

به گزارش سايپانيوز، حالا كه صنعت خودرو مانند اكثر صنايع و كسب و كارها ضربه سنگيني از ويروس كرونا خورده است، طبيعي است كه براي بازگرداندن مشتري به انواعي از مشوق ها و روش هاي بازاريابي رو بياورد. شايد در بازار آمريكا هيچ زماني به اندازه حالا، زمان مناسبي براي خريد خودرو نباشد.

نمايشگاه هاي فروش خودرو اين روزها مشترياني را مشاهده مي كنند كه سري به بازار مي زنند تا از انواع مشوق هاي سخاوتمندانه نمايندگي هاي فروش باخبر شوند. خريد خودرو در چنين هنگامي مزاياي زيادي دارد چون، اكثر كسب و كارها براي داشتن مشتري مزاياي و منافع زيادي براي مشتري قائل مي شوند كه هيچكدام به اندازه بهره صفر درصد، براي مشتري خوشحال كننده نيست.

به بيان دقيق تر، بر اساس نظرسنجي مؤسسه اتوليست Autolist از بين 1436 پاسخ دهنده، 48 درصد مهمترين دليل خريد يا اجاره به روش ليزنيگ را بهره صفر درصد عنوان كرده اند. دليل مهم دوم، روش بازپرداخت منعطف است. دليل سوم، پيش پرداخت يا اولين قسط با تأخير است. جالب اين است كه بعضي از نمايندگي ها اقساط 84 ماهه براي مشتري در نظر گرفته اند. جالبتر اين كه 13 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند هيچ نوع مشوقي باعث نمي شود كه به خريد خودرو ترغيب شوند.

در آمريكا تجربه نشان داده است كه بعد از يك ركود بزرگ، تقاضا براي خودرو خيلي سريع تر از بازگشت اقتصاد به ريل افزايش پيدا مي كند. اما شيوع ويروس كرونا لطمه اي به كسب و كارها زده است كه سابقه نداشته و كسي تجربه اي در اين زمينه ندارد و ممكن است پيش بيني ها درست از آب درنيايند.

در حال حاضر مشوق هاي هر سه خودروساز به طور متوسط براي اين خودروسازان 7200 دلار آب مي خورد. گرفتاري صنعت خودرو فقط كشاندن مشتري به نمايشگاه هاي فروش خودرو نيست. حتي اگر بازگشايي و بازگشت به كار در هفته آينده توليد را به ريل بازگرداند، درمقايسه با سال 2019 كه در بازار آمريكا 17.1 ميليون دستگاه فروخته شد، در خوشبينانه ترين حالت در سال 2020 به 12 تا 13 ميليون دستگاه خواهد رسيد.

ادموندز كه از سال 1990 رصد فروش و ليزينگ خودروها را در بازار آمريكا آغاز كرده كاهش 53 درصدي فروش در ماه آوريل را به ثبت رسانده است. مروري بر گذشته نشان مي دهد كه در بازار آمريكا بعد از آن ركود عظيم، در سال 2010 رقم فروش صنعت خودرو به 10.3 ميليون دستگاه رسيد. طبيعي است كه تا كسب و كارها به روال عادي برگردند و خريد خودرو حالت عادي پيدا كند، در عمل سال 2020 تمام شده است.

با همه اين كه صنعت خودرو تلاش مي كند خود را روي آب نگه دارد، واقعيت اين است كه براي خيلي از كسب و كارها به قدري وضع وخيم است كه اكثر آنها دغدغه پاس كردن چك و آوردن غذا به سفره هايشان را دارند و خريد يك وسيله نقليه در اولويت اول آنها نيست.

منابع: Roadshow و Autoblog

سایر اخبار