تفاوت نگاه در طراحي

​دگرديسي يا تغيير آهسته و پيوسته

​دگرديسي يا تغيير آهسته و پيوسته
فولكس واگن سرمايه گذاري هنگفتي روي «پلتفرم منعطف تمام برقي» موسوم به پلتفرم ام ايي بي و مدل هاي برقي كرده است. اما حالا مي گويد اشتباه است كه پلتفرم هاي تخصيصي براي خودروهاي برقي مورد استفاده قرار نگيرند.

به گزارش سايپانيوز، خودروسازان بزرگ دنيا رويكردهاي بسيار متنوعي در خصوص طراحي خودروهاي برقي دارند. برخي مثل تويوتا تغيير تدريجي از بنزيني تا برقي را در پيش گرفته اند و در حال حاضر در دوره گذار با كمك فناوري هاي هيبريدي هستند و با تغييرات يك باره و دور از انتظار مشتري موافق نيستند. فولكس اعتقاد دارد حالا كه قرار است به سمت خودروهاي برقي برويم، همه چيز را از نو ببينيم و متناسب با آن طراحي كنيم و زيرساخت ها را از همين حالا دگرگون كنيم. خودروسازاني مثل گروه PSA فرانسه، ب ام و آلمان و ولوو سوئد راهي ميانه اين دو در پيش گرفته اند. آينده نشان خواهد داد كه مردم تا چه اندازه از مدل هاي خاص برقي استقبال خواهند كرد. آيا پوست اندازي و دگرديسي لازم است يا تغييرات آهسته و پيوسته جواب مي دهد.

شايد بتوان گفت بلندپروازانه ترين رويكرد نسبت به خودروهاي برقي، متعلق به فولكس واگن باشد، چون سرمايه گذاري بزرگي روي پلتفرم مدولار برقي يا Modular Electric Drive Toolkit (MEB)  انجام داده است. حالا قرار است يك دوجين مدل خودرو روي اين پلتفرم طراحي و توليد شوند و چون گروه فولكس واگن متشكل از برندهاي متنوعي است، همگي حق استفاده از اين پلتفرم مدولار برقي را دارند. پلتفرم منعطف مدولار فولكس تنها پلتفرم اين گروه نيست كه امكان طراحي خودروهاي برقي روي آن ميسر باشد.

كلاوس بيشاف Klaus Bischoff رئيس طراحي فولكس واگن در مصاحبه با اتوكار در باره خودروهاي تمام برقي گفته است، عدم استفاده از ساير پلتفرم هاي اختصاصي dedicated platform در طراحي خودروهاي برقي «تصميم اشتباهي» است. از نظر رئيس طراحي در فولكس واگن، راه صحيح براي استفاده كامل از پتانسيل هاي قواي محركه برقي، علاوه بر مدل هاي خاص، استفاده از پلتفرم هاي خودروهاي تمام برقي است. لزومي ندارد كه يك خودروساز دست و بال خود را محدود كند مخصوصاً زماني كه صحبت از توليد انبوه باشد، در آن صورت امكان به حداقل رساندن هزينه ها وجود دارد.

كلاوس بيشاف مي گويد: از نقطه نظر طراحي، خودرو برقي خاص (در مقايسه با حالتي كه مشتري چند انتخاب مختلف براي قواي محركه داشته باشد) «فرصتي است كه يك بار به دست مي آيد» و مشتري از يك تجربه خاص و يك طراحي خاص بهره مند مي شود، و اين به طراح اجازه انتخاب «يك رويكرد جديد در طراحي» مي دهد كه با خود فرصت هاي جديد مي آورد. در صورتي كه طراحي خاص خودروي برقي باشد، فضاي داخلي خودرو جادارتر مي شود و تمامي امكانات در داخل كابين خودرو ديجيتالي خواهند شد.

بيشاف مي گويد: «طراحي يك خودروي برقي در فضاي داخلي خودروهاي قديمي كار اشتباهي است». با اين حال طراحان بايد مراقب باشند زياده روي نكنند والا ممكن است نتيجه عكس بدهد و مشتري اصلا نپسندد. بيشاف مي گويد: «اين سفري است كه طراح و مشتري با هم طي مي كنند. اما اگر زياده روي كنيد و دست را در طراحي باز بگذاريد، ممكن است از تعادل خارج شد و مشتري از دست برود. درست است كه در طراحي بايد شجاعت به خرج داد اما نشان دادن اين شجاعت هم پله پله است.»

منبع: Autocar