نامگذاري آپشن ها

​تلاش براي رسيدن به زبان مشترك

​تلاش براي رسيدن به زبان مشترك
فعالان ايمني در خودرو گرد هم مي آيند تا براي سيستم هاي كمك به راننده پيشرفته به يك شيوه مشترك نامگذاري برسند و از اصطلاحات استاندارد شده استفاده نمايند.

به گزارش سايپانيوز، در حال حاضر خودروسازان اسامي و اصطلاحات بسيار متنوعي براي امكانات جديد در خودرو استفاده مي كنند و در حال حاضر زبان مشتركي وجود ندارد. حالا 5 گروه گرد هم آمه اند تا به يك فهم و گفتار مشترك برسند.

خودروسازان در حال پيشرفت دادن به سيستم هاي كمك به راننده پيشرفته advanced driver assist systems هستند كه به تدريج رانندگان مي توانند اختيار را به اين سيستم ها بدهند و خيالشان از ايمني خودرو هم جمع باشد. كمپيني براي رفع ابهام آغاز شده كه انجمن خودروي آمريكا، انجمن مهندسان خودرو، گزارش هاي مصرف كنندگان، جي دي پاور و شوراي ايمني ملي در آمريكا از آن حمايت مي كنند.

هر پنج عضو اين كمپين اصطلاحاتي را تصويب و تأييد كرده اند كه براي انواعي از سيستم هاي كمك به راننده مورد استفاده قرار مي گيرند. اين اصطلاحات و اسامي، قرار نيست  جايگزين مواردي شود كه خودروسازان از نقطه نظر برندي انتخاب كرده اند، آن چه بيشتر در اين انتخاب مؤثر بوده، شفاف شدن و مختصر شدن اين اصطلاحات و راحتي براي خريدار بوده است. در بيانيه مشترك به اين نكته هم تأكيد زيادي شده است كه اين سيستم ها «كمك» به راننده هستند نه «جايگزين» راننده.

اين جمله بايد با تأكيد بيشتر عنوان شود كه در در حال حاضر به هيچ عنوان خودرويي عرضه نشده است كه بدون نياز به راننده توان طي مسير به طور كامل را داشته باشد.

اسامي و اصطلاحات انتخاب شده، براي آشنايان به فناوري هاي خودرو، خيلي جديد هم نيستند اما قرار شد يكدست و يكپارچه و واضح باشد براي همين به عنوان مثال به جاي «مداخله در برخورد» collision intervention از اصطلاح «ترمز اضطراري خودكار» automatic emergency braking استفاده خواهد شد. اين سيستم كمك به راننده، اگر تشخيص دهد كه فاصله خودرو تا مانع آن قدر كم شده كه عكس العمل راننده ديگر مانع برخورد نخواهد شد، قبل از آن كه كاملاً دير شود، به طور خودكار خودرو را متوقف مي كند تا از برخورد جلوگيري شود يا خسارت به حداقل برسد. برخي از خودروسازان سيستمي را طراحي كرده اند كه عابر پياده و اشيا ديگر را هم به عنوان مانع تشخيص مي دهند.

برخي از خودروسازان علاقه دارند كه اين امكانات را در قالب يك بسته ارائه كنند و صحبت از سيستم هاي «پيش از برخورد» مي كنند براي همين اصلاً واضح نيست كه آيا خودرو به طور خودكار ترمز مي گيرد يا نه.

يكي ديگر از اصطلاحات، «كمك سوبالا» high-beam assist است. از حالا به بعد قرار است كه از اصطلاح «سو بالاي خودكار» يا automatic high beams  استفاده شود. حالا بايد ديد اين انتخاب تا چه حد روي شفاف و واضح شدن اثر دارد. از اين اصطلاح بايد شنونده متوجه شود كه اين امكان به معني آن است كه خودرو به طور خودكار جاده را با نور بالا بهتر روشن مي كند.

همواره اصرار بر اين بوده كه قصد انتخاب اين اصطلاحات جايگزيني با اصطلاحات برندي خودروها نيست، بلكه قصد اين است كه مردم بهتر متوجه عملكرد اين امكانات و آپشن ها شوند. به تدريج بايد اين نگاه و ايجاد يك چارچوب در تمام صنعت فراگير شود.

منبع: سي نت

سایر اخبار