از فرانسه تا سوئد/ نابودي 35 هزار شغل در صنعت خودرو

از فرانسه تا سوئد/ نابودي 35 هزار شغل در صنعت خودرو
صنعت خودروي اروپا كمربندها را سفت مي كند تا براي از دست رفتن 25 هزار شغل مواجه شود.

به گزارش سايپانيوز، ضربه ويرانگري كه شيوع جهاني ويروس كرونا بر پيكر صنعت خودروي اروپا وارد آورد توجه همه را روز 29 مه (9 خرداد) به خود جلب كرد كه خبر از دست رفتن 35 هزار شغل در قطعه سازي و مونتاژ خودرو از فرانسه تا سوئد منتشر شد.

رنو فرانسه از نابود شدن 14,600 شغل خبر داد كه به كاهش 20 درصد از ظرفيت توليد اين كمپاني منجر مي شود. اتوليو Autoliv Inc. مستقر در استكهلم كه بزرگترين تأمين كننده كمربند ايمني و كيسه هوا است، و بعد از آن ب ام و خبر از اخراج 5000 كارگر و «زد اف فردريش شافن» كاهش 15,000 موقعيت شغلي را اعلام كردند.

كرونا دو ضربه ويرانگر به صنعت خودرو وارد كرد، ابتدا با تعطيلي در زنجيره تأمين قطعه كه باعث متوقف شدن خطوط توليد در قطعه سازي و مونتاژ شد، و ضربه ديگر به خاطر تعطيلي سراسري مردم و ماندن آنها در خانه بود. با بسته شدن نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش، مردمي كه در خانه مانده بودند، خريد خودرو را متوقف كردند. بنابراين ضربه كرونا هم به توليد بود هم به فروش.

لكوتيلده دلبُس، مدير عامل موقت رنو در باره چابك سازي سخت و تلخ رنو گفت: «اين موقعيت اقتصادي متخاصم به ما محدوديت هاي مدل كسب و كارمان را نشان داد، ما بيش از اندازه روي رشد بي سابقه ي بازارهاي در حال توسعه و حجم فروش حساب باز كرده بوديم.»

اقدام هاي دستپاچه و از سر درماندگي شركت هاي اروپايي در مواجه شدن با ويروس كرونا، در بدترين هنگامه براي سياست مداران و مديران ارشد شركت ها به وجود آمده است. حكومت ها وادار به تصويب و اجراي كمك ها و امدادهاي مالي بي سابقه اي براي زنده نگه داشتن كسب و كارها و حفظ مشاغل شده اند. كارخانه ها و شركت هاي توليدي هم وادار به كوچك سازي و چابك سازي براي وفق پذيري با كاهش شديد تقاضا شده اند. براي مثال از 14,600 نفري كه رنو در سراسر دنيا اخراج مي كند، 4,600 نفر در خود كارخانه هاي فرانسه تعديل مي شوند كه حدود 10 درصد از نيروي كار اين كمپاني به حساب مي آيد. هرچند كه اين تعديل نيرو ابتدا اختياري و داوطلبانه و با بسته هاي حمايتي از بازنشستگي و بازخريد پرسنل آغاز مي شود. در سطح جهاني هم از 180 هزار پرسنل 10 هزار نفر شغل خود را در رنو از دست مي دهند.

از سويي فيات هم از دولت ايتاليا تقاضاي وام 6.9 ميليارد دلاري براي حفظ عمليات خود در اروپا كرده است. فولكس واگن هم با فشار اتحاديه هاي كارگري در خصوص اخراج نيروي انساني رو به رو است. در اسپانيا، نيسان به عنوان شريك تجاري رنو، با خشم مردم بارسلونا مواجه شده كه قرار است كارخانه خود را در آن شهر تعطيل كند.

در آلمان، ب ام و هم در حال مذاكره با اتحاديه هاي كارگري براي تخصيص مشوق براي خروج داوطلبانه نيروي كار از اين كمپاني است. فعلا كه بخشي از كاركنان آن به مرخصي بدون حقوق رفته اند و برخي از كاركنان پيمانكار هم با كاهش ساعت كاري مواجهند.

زد اف به عنوان بزرگترين تأمين كنندگان ترمز و ساير قطعات خودرو 10 درصد از نيروي انساني جهاني خود را مي كاهد كه رقمي بين 12 تا 15 هزار شغل است.

منبع: ttnews.com