راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ

راه حل معضل «اضطراب پيمايش» / ساخت اجباري جايگاه شارژ
ساخت جايگاه شارژ خودروهاي برقي در كنار پمپ بنزين هاي آلمان اجباري مي شود. يكي از بزرگترين اضطراب هاي متداول، نرسيدن به پمپ بنزين و ماندن در راه است. اين اضطراب براي دارندگان خودروهاي تمام برقي شديدتر است. فكرش را بكنيد دبه هم نمي توانيد دستتان بگيريد!

به گزارش سايپانيوز، به تدريج ظاهر پمپ بنزين ها در آلمان، تغيير خواهند كرد. اين گامي كه اكنون كشور آلمان برداشته، گامي بلند براي توسعه و گسترش استفاده از خودروهاي برقي است.

در برنامه ي بازگشت به حالت عادي وضعيت اقتصادي كشور بعد از شيوع جهاني كرونا، 146 ميليارد دلار به بهبود اقتصادي اختصاص پيدا كرده و در اين برنامه، يكي از الزامات، ايجاد جايگاه شارژ خودروي برقي در پمپ بنزين هاي آلمان است. يكي از اهداف اين برنامه، حركت سريع تر و گذار به سمت خودروهاي با آلايندگي صفر است. در حقيقت بر اساس اين بسته مشوق، علاوه بر اقداماتي كه به خريد خودروهاي برقي و كم آلاينده منجر مي شود، ماليات هاي سنگيني براي خريد خودروهاي شاسي بلند بنزين سوز در نظر گرفته شده است.

در اين بسته هاي تشويقي، براي كساني كه خودروهاي برقي خريداري كنند 6800 دلار يارانه (سوبسيد) در نظر گرفته شده است. در ايالات متحده، حكومت فدرالي اين كشور اعتباري معادل 7500 دلار معافيت مالياتي براي خريداران خودروهاي برقي به تصويب رسانده است. البته براي خودروسازان، اين سوبسيد سقفي دارد و اگر تعداد خودروهاي برقي فروخته شده در هر خودروساز به اين سقف برسد، در اصطلاح به آن «دوره غروب» sunset period مي گويند كه از ديگر اين سوبسيد شامل حال آن خودروساز نمي شود. جنرال موتورز و تسلا اولين خودروسازان بودند كه به اين سقف رسيدند.

زيرساخت شارژ خودروهاي برقي يكي از بزرگترين موانعي بود كه به خوبي در پژوهش ها، مورد توجه قرار گرفت و نشان داد براي رونق خودروهاي برقي، حتماً بايد معضل «اضطراب پيمايش» حل شود. يعني صاحب يك خودروي برقي نبايد دچار وحشت نرسيدن به جايگاه شارژ شود.  

با اين وصف، شركت هاي خصوصي و خودروسازان خودشان به دنبال چاره بوده و در حال سرمايه گذاري براي ايجاد شبكه هاي شارژ باتري خودرو در سرتاسر ايالات متحده و در سطح جهان بوده اند. تعداد زيادي از خودروسازان در طرح «شبكه آيونيتي اروپا» مشاركت كرده اند. در اين طرح، مهم نيست كه مدل يا برند خودرو چه باشد، اين شبكه، تمامي خودروهاي برقي را در جايگاه خود شارژ مي كند. اين شبكه تا پايان سال 2020 به 400 جايگاه شارژ مي رسد اما هدف اين است كه به ازاي هر 75 مايل يك جايگاه در سراسر بزرگراه هاي اروپا ايجاد شود.

منبع: سي نت