سوخت هاي جايگزين سر دو راهي / ثبت نام يك وانت هيدروژن سوز

سوخت هاي جايگزين سر دو راهي / ثبت نام يك وانت هيدروژن سوز
تا 5 سال ديگر قيمت سوخت هيدروژن به اندازه بنزين ارزان مي شود. هرچند با اين سرعت، فراواني جايگاه عرضه هيدروژن در سراسر دنيا پيشرفت نخواهد كرد.

به گزارش سايپانيوز، ايالت كاليفرنياي آمريكا هميشه در عرضه نوآوري ها در عرضه خودرو، عرضه قوانين جديد و پذيرفتن تغيير نسبت به ساير ايالت هاي آمريكا و كشورهاي پيشرفته، پيشتاز بوده و همين حالا هم به فناوري پيل سوختي و مزيت هاي سوخت هيدروژني اذعان دارد اما واقعيت اين است كه موانع سر راه اين سوخت جايگزين كم نيستند.

حالا كه صنعت خودرو باور كرده كه قانونگذاران و سياستمداران در دنيا قصد عبور از دوران موتورهاي درون سوز بنزيني [احتراق داخلي] را در سر دارند، دو راه پيش روي آنها قرار گرفته است. يك راه اين است كه آينده خودروهاي دنيا را برقي ببينند كه در آن صورت بايد جايگاه هاي پمپ بنزين به تدريج به جايگاه هاي شارژ باتري تبديل شوند. راه دوم هم كه پيروان كمتري دارد، گسترش پيل سوختي و هيدروژن به جاي بنزين است.

با اين كه خودروهاي برقي محبوب دل خيلي ها شده، اما از مزاياي هيدروژن به عنوان سوخت نمي توان چشم پوشي كرد. اول پيمايش قابل قبول، حداقل صاحبان اين فناوري دغدغه «اضطراب پيمايش» [اين كه آيا به جايگاه بعدي مي رسند يا نه] را كمتر تجربه خواهند كرد. و اگر پژوهش هاي انجام شده در «كميسيون انرژي كاليفرنيا» موثق و قابل اعتماد باشد، تا 5 سال ديگر قيمت سوخت هيدروژن هم قيمت بنزين خواهد شد.

اين گزارش هفته گذشته منتشر شده و در آن جزئيات ايجاد كارخانه هيدروژن به عنوان انرژي تجديد پذير مطرح شده است. در اين پژوهش اين نتيجه به دست آمده كه سرمايه گذاري امروز، در نهايت ارزش خود را نشان خواهد داد و تا سال 2025 قيمت هيدروژن به كيلويي 6 تا 8.5 دلار خواهد رسيد. البته هر كيلوگرم فقط 0.26 گالن بنزين است و شايد سؤال براي شما پيش بيايد كه قيمت بنزين ارزان تر است، اين تحقيق، پيمايش به ازاي هر كيلوگرم هيدروژن را حساب كرده كه تقريباً معادل پيمايش يك ليتر بنزين خواهد بود، ضمن آن كه در اين محاسبات، معافيت ها و سوبسيدهاي در نظر گرفته شده براي فناوري هاي با آلايندگي صفر در نظر گرفته نشده است، به بيان ديگر، قيمت سوخت هيدروژن با در نظر گرفتن سوبسيدها و معافيت هاي مالياتي از اين هم كمتر خواهد بود.

فقط تويوتا نيست كه روي فناوري سوخت هيدروژن حساب باز كرده، هفته اي كه گذشت، خبر ثبت نام يك وانت هيدروژن سوز هم منتشر شد. هرچند كه برند نيكلا بدجر Nikola Badger چندان شناخته شده نيست، اما به هر حال اين وانت برقي خود را به بازار آمريكا عرضه كرده و اين خودروي برقي قابليت مصرف هيدروژن به عنوان سوخت را دارا است. 29 ژوئن (9 تير) ثبت نام آن در آمريكا شروع مي شود و قيمت آن هنوز معلوم نيست. پيمايش اين وانت در نوع برقي با باتري به ازاي هر بار شارژ 300 مايل (480 كيلومتر) است ولي در نوع سوخت هيدروژني به ازاي هر بار شارژ 600 مايل (960 كيلومتر) دوام مي آورد. توان اين وانت 906 اسب بخار و گشتاور آن 980 پوند-فوت است. قدرت يدك كشي آن 8000 پوند است. باتري آن 160 كيلووات ساعت و پيل سوختي اختياري آن 120 كيلووات است. اين وانت 5 صندلي براي نشستن دارد و مي تواند ابزارهاي جابه جايي و حمل  15 كيلوواتي را پشتيباني كند.

منابع: Roadshow و MSN