• 19 تیر 1399
  • 11:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19981

ضرورت همكاري با دانش بنيان ها 8/ در گفت و گو با رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی عنوان شد:

ايجاد مثلت همكاري هاي مشترك در صنعت خودرو/ شركت هاي دانش بنيان بازوي قدرتمند در كنار شركت هاي خودروسازي/ تمام بخش ها مصمم به استفاده از  توان نخبگان، دانشگاه ها و دانش بنيان ها هستند

ايجاد مثلت همكاري هاي مشترك در صنعت خودرو/ شركت هاي دانش بنيان بازوي قدرتمند در كنار شركت هاي خودروسازي/ تمام بخش ها مصمم به استفاده از  توان نخبگان، دانشگاه ها و دانش بنيان ها هستند
چند وقتي است كه همكاري صنعت خودرو با دانش بنيان ها رنگ و بو ديگري به خود گرفته است، قطعاتي كه تا ماه هاي پيش واردات آن صورت مي گرفت قرار است با همت مجموعه هاي دانش بنيان ساخته شود و اين به منزله حركت خودروسازان به سمت خوداتكايي است.

چند وقتي است كه همكاري صنعت خودرو با دانش بنيان ها رنگ و بو ديگري به خود گرفته است، قطعاتي كه تا ماه هاي پيش واردات آن صورت مي گرفت قرار است با همت مجموعه هاي دانش بنيان ساخته شود و اين به منزله حركت خودروسازان به سمت خوداتكايي است. در اين باره با محمدرضا نجفي منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت و گویي انجام داديم كه در ادامه مي آيد:

 آيا ضرورتي وجود دارد كه شركت هاي خودروسازي از توان مجموعه هاي دانش بنيان استفاده كنند؟

اين روندي است كه در تمام دنيا طي شده است و صنعت خودروي ايران مستثني از چنين مقوله اي نيست. زماني كه دانش شركت هاي خودروسازي و دانش مجموعه هاي دانش بنيان در كنار هم قرار گيرد به هم افزايي مي رسد كه نتيجه آن توسعه همه جانبه صنعت خودرو است. صنعت خودرو با در اختيار گذاشتن امكانات خود به مجموعه هاي دانش بنيان مي تواند شرايطي را فراهم كند كه شركت هاي دانش بنيان با سرعت بيشتري به توليد علم در صنعت خودرو دست پيدا كنند. زماني كه در صنعت خودرو دانش روز مورد استفاده قرار گيرد، ديگر نبود قطعه و يا پايين بودن كيفيت خودرو توجيه پيدا نمي كند چرا که شركت هاي دانش بنيان به عنوان يك بازوي قدرتمند مي توانند در كنار شركت هاي خودروسازي قرار گيرند و اين اتفاق در نهايت به نفع مصرف كننده نهايي خواهد بود.

آيا تاكنون همكاري هاي مشتركي بين خودروسازان و شركت هاي دانش بنيان صورت گرفته است؟

بله، همكاري هاي گسترده اي صورت گرفته اما براي آنكه نتيجه بخشي آن بهتر باشد بايستي همكاري ها مستمر و پيوسته باشد در اين صورت نتيجه آن با سرعت بيشتري عايد صنعت خودروي كشور مي شود، در خيلي از قطعات  خودرو به دانش فني نياز داريم لذا چاره اي جز بهره گيري از توان مجموعه هاي دانش بنيان نيست. قطعه سازان هم از اين قاعده جدا نيستند، آنها بايد به اين سمت حركت كنند. لذا پيشنهاد مي كنم كه مثلث همكاري ها بين خودروسازان، قطعه سازان و دانشگاه ها (دانش بنيان ها) شكل گيرد.

چه زمان مي توان در قالب پيشنهادي كه داديد همكاري ها را آغاز كرد؟

اكنون اين اتفاق افتاده است. شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي با دانشگاه ها و مجموعه هاي دانش بنيان در حال همكاري مشترك هستند. در گذشته به جهت آنكه كمبود منابع ارزي و تحريم نبود، خودروسازان و قطعه سازان مجدانه همكاري با دانش بنيان ها را دنبال نمي كردند ولي در مقطع فعلي تمام بخش هاي صنعت مصمم شدند تا از توان نخبگان، دانشگاه ها و دانش بنيان ها استفاده كنند. بروز چنين اتفاق هاي است كه تحريم را به يك فرصت تبديل مي كند.

 براي اينكه همكاري بين قطعه سازان، خودروسازان و دانش بنيان ها تقويت شود و در يك راستا كار كنند، چه مجموعه هايی بايد پيش قدم شود؟

براي اينكه همكاري