• 19 تیر 1399
  • 14:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19982

ضرورت همكاري با دانش بنيان ها 9/ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس:

ضرورت اعتماد متقابل صنعت خودروسازي و مجموعه هاي دانش بنيان/ توسعه صنعت خودرو منجر به رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري مي شود/ خودروسازان با همكاري دانش بنيان ها زمين گير نمي شوند

ضرورت اعتماد متقابل صنعت خودروسازي و مجموعه هاي دانش بنيان/ توسعه صنعت خودرو منجر به رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري مي شود/ خودروسازان با همكاري دانش بنيان ها زمين گير نمي شوند
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: شركت هاي دانش بنيان و خودروسازان برای همکاری باید اعتماد یکدیگر را جلب كنند تا شركت هاي خودروسازي مصمم به همكاري هاي مشترك با دانش بنیان ها شوند.

به گزارش سايپانيوز، علي جدي حضور شركت هاي دانش بنيان در عرصه توليد و صنعت خودرو را مفيد دانست و گفت: كشور نيروهاي متخصص در حوزه صنعت خودرو كم ندارد و البته ظرفيت هاي خوبي در اين زمينه وجود دارد اما با برنامه ريزي مطلوب مي توان ظرفيت و تخصص موجود را در مسيري هدايت كرد كه صنعت خودرو به رشد و اهدافي كه براي آن ترسيم شده، برسد.

وي افزود: يكي از بخش هايی كه صنعت خودرو مي تواند از آن بهره مند شود، مجموعه هاي دانش بنيان است؛ حمايت از شركت هاي دانش بنيان و ايجاد انگيزه در درون اين مجموعه ها مي تواند موجب پيشرفت در حوزه هاي مختلف علمي و فني صنعت خودرو شود.

خودروسازان براي دانش بنيان ها ايجاد انگيزه كنند

عضو كميسيون صنايع مجلس، همكاري شركت هاي دانش بنيان با صنعت خودرو را امري اثربخش دانست و گفت: خودروسازان بايد بتوانند با ايجاد انگيزه و حمايت از شركت هاي دانش بنيان آنها را در راستاي نيل به اهداف دراز مدت صنعت خودرو و قطعه سازي سوق دهند و بهترين بهره برداري را از شرايط داشته باشند چرا كه توسعه صنعت خودرو منجر به رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري مي شود.

نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي افزود: با استفاده از دانش بنيان ها ضمن قطع وابستگي به دانش و توان مهندسي شركت هاي خارجي شاهد رونق توليدات داخلي خواهيم بود و ديگر صنعت خودروسازي  به خاطر تحريم و ساير سياست هاي مغرضانه كشورها، زمين گير نمي شود و در مقابل شركت هاي دانش بنيان به واسطه نياز صنعت مي توانند دانش خود را به روز و حتي به سمت ارتقاء آن حركت كنند.