• 20 تیر 1399
  • 09:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19983

ضرورت همكاري با دانش بنيان ها 10/ نايب رئیس كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران:

سبد فعاليت فناوري بين خودروسازان و دانش بنيان ها تعریف شود/ براي خودروهاي آينده با دانش بنيان ها همكاري شود/ به صورت شعاري سراغ دانش بنيان ها نرويم

سبد فعاليت فناوري بين خودروسازان و دانش بنيان ها تعریف شود/ براي خودروهاي آينده با دانش بنيان ها همكاري شود/ به صورت شعاري سراغ دانش بنيان ها نرويم
نايب رئیس اول كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران گفت: براي اينكه دانش بنيان ها و خودروسازان به تعريف مشتركي در توليد برسند، توصيه مي شود كه سبد فعاليت فناوري با توجه به علم روز تعريف و مشخص شود.

به گزارش سايپانيوز، فرزين فرديس درباره استفاده از ظرفيت دانش بنيان ها در صنعت خودرو، تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه ما در تمام صنايع شاهد آن هستيم و محدود به صنعت خودرو نيست، بي توجهي به سرمايه گذاري در صنايع با ارزش افزوده بالا است؛ يعني به جاي آنكه سرمايه ها به سمت فناوري و تكنولوژي برود به سمتي سوق پيدا كرده كه به زبان ساده خام فروشي است.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: برخي از كالاها در فرآيند توليد ارزش افزوده پيدا مي كنند، لذا در خيلي از بخش ها ما بايد به سمتي برويم كه كالاي توليدي به مرحله ارزش افزوده برسد نه آنكه در مراحل اوليه و يا حتي مياني، آن را رها و ادامه آن را از طريق واردات تامين كنيم.

اشتباهات را جبران كنيم

وي گفت: سبد صادراتي كشور هم نشان مي دهد كه ما صادركننده كالا با ارزش افزوده بالا نيستيم؛ اگر نسبت صادرات از نظر ارزش دلار تقسيم بر تناژ شود و با واردات مقايسه شود، هر تن كالاي صادراتي در برابر هر تن واردات كم ارزش تر است.

نايب رئیس اول كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ما كالاها را با ارزش ذاتي كمتري مي فروشيم و با ارزش ذاتي بيشتري مي خريم، تصريح كرد: اين اشتباه را مي توان با كمك دانش بنيان هاي واقعي اصلاح كرد.

وي اظهار داشت: حركت به سمت توليد كالا با ارزش افزوده بالاتر به منزله اين نيست كه ما بايد در تمام بخش ها خودكفا شويم؛ خود اتكايي شمشير دولبه است و نمي توان با قطع رابطه با ساير كشورها به اهداف توسعه اي دست پيدا كرد؛ توليد قطعات خاص و "هاي تك" زماني توجيه اقتصادي خواهد داشت كه تيراژ آن بالا باشد در غير اين صورت با تيراژ پايين واردات به صرفه تر است.

عضويت در زنجيره جهاني

نايب اول كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران گفت: شركت هاي خودروسازي با توجه به تيراژي كه دارند مي توانند براي توليد انبوه برخي از قطعات خاص با همكاري دانش بنيان ها برنامه ريزي كنند.

وي با بيان اينكه صنعت خودرو بايد سراغ دانش بنيان هاي واقعي برود نه افرادي كه شعار مي دهند و دكان دانش بنياني باز كردند، افزود: حركت به سمت دانش بنيان ها بايد همراه با عضويت در زنجيره جهاني باشد بدين جهت ضرورت دارد كه جهت گيري و سرمايه گذاري در دانش بنيان ها با آينده نگري همراه باشد؛ ما نبايد سراغ بخش هايی برويم كه ساير كشورها از آن عبور كردند.

همگام بودن با ساير كشورها يك الزام است

فرديس خاطرنشان كرد: اگر قرار است صنعت خودرو با كمك دانش بنيان ها توسعه پيدا كند، همگام بودن با ساير كشورها يك الزام است؛ خيلي از كشورها در حال فاصله گرفتن از موتورهاي انژكتوري و بنزيني هستند، از اين رو توسعه در چنين بخش هایي قطعا به منزله هدر دادن سرمايه و وقت است.

 نايب رئیس اول كميسيون كسب و كارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران گفت: صنعت خودرو به سمت هوشمند شدن در حال حركت است؛ اگر مي خواهيم از توان دانش بنيان ها  استفاده كنيم، فعاليت مبتني بر دانش روز گره گشاي مشكلات اين حوزه است.

وي افزود: براي اينكه در اين بخش به يك برنامه عملياتي برسيم توصيه مي كنم كه خودروسازان با همكاري مجموعه هاي دانش بنيان سبد فعاليت فناوري مشخص كنند و با علم به آينده برنامه ريزي كنند.