• 20 تیر 1399
  • 14:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19984

ضرورت همكاري با دانش بنيان ها 11/ عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت عنوان كرد:

ضرورت افزايش بودجه پژوهش در صنعت خودرو/ تعريف درست و منطقي همكاري بين خودروسازان و مجموعه هاي دانش بنيان/ تدوين قوانين و مقررات تشويقي براي توسعه دهندگان صنعت خودرو

ضرورت افزايش بودجه پژوهش در صنعت خودرو/ تعريف درست و منطقي همكاري بين خودروسازان و مجموعه هاي دانش بنيان/ تدوين قوانين و مقررات تشويقي براي توسعه دهندگان صنعت خودرو
عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: همكاري شركت هاي خودروسازي با مجموعه هاي دانش بنيان باعث توسعه صنعت خودرو مي شود اما اين امر زماني نتيجه خوب عايد كشورمان خواهد كرد كه در مدت اجراي قرارداد يك ناظر متخصص و بي طرف از جامعه دانشگاهي حضور داشته باشد تا قرارداد را در مسير درستي هدايت كند.

به گزارش سايپانيوز، جواد مرزبان راد درباره استفاده از ظرفيت و پتانسيل مجموعه هاي دانش بنيان در صنعت خودرو، تصريح كرد: در شرايط حاضر كه صنعت خودرو با تحريم مواجه شده و ويروس كرونا فراگير شده است، ارتباط با محيط خارج، چه بين المللي باشد و چه شركت هاي دانش بنيان داخلي مي تواند منجر به توسعه صنعت خودرو شود.

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: زماني كه شركت هاي خودروساز و دانش بنيان آشنايي از توان و پتانسيل يكديگر داشته باشند مي توانند در مسير پيشرفت قدم بردارند و اين رشد براي هر دو مجموعه خودروساز و دانش بنيان خواهد بود.

وي درباره اينكه چگونه همكاري خودروسازان و مجموعه هاي دانش بنيان منجر به اتفاق هاي مثبت و آينده دار خواهد شد، گفت: يكي از كليدي ترين موضوعات كه در شروع همكاري خودروسازان و دانش بنيان ها بايد مدنظر قرار گيرد، وجود يك ناظر، داور متخصص و بي طرف است؛ اگر چنين فردي بر قراردادهاي مشترك خودروسازان و دانش بنيان ها نظارت و كنترل كند، نتيجه همكاري مطلوب و دلخواه طرفين خواهد شد.

پيشنهاد جامعه دانشگاهي

مرزبان راد افزود: خيلي از مواقع همكاري هاي مشترك به دليل برخي از مشكلات به سرانجام نمي رسد و حتي باعث دلخوري طرفين مي شود و در نهايت اين صحبت شنيده مي شود كه ما خواستيم همكاري كنيم اما مجموعه مورد نظر نتوانست.

وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد جامعه دانشگاهي اين است كه وقتي شركت هاي خودروسازي مي خواهند با مجموعه اي مانند دانش بنيان ها قرارداد همكاري امضاء كنند، بهتر است كه  ناظر بي طرف از جامعه دانشگاهي هم انتخاب شود تا فرد ناظر بتواند بر قرارداد نظارت و كنترل داشته باشد و به هر دو طرف مشاوره علمي بدهد تا بهترين نتيجه عايد كشور شود.

عامل چهارم را وارد قراردادها كنيد

عضو هيات علمي دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: وقتي عامل چهارم در قراردادها باشد (اين امر در مورد تمام صنايع كشور مي تواند صدق كند)، دو مجموعه با يكديگر منطقي رفتار خواهند بود و ميزان همراهي ها بيشتر خواهد شد.

وي گفت: فردي كه در قراردادها منتفع نيست مي تواند اختلاف هایي كه در حين انجام كار نمايان مي شود را برطرف كند؛ اين اتفاق در صنعت نفت مرسوم است ب