• 30 تیر 1399
  • 11:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 20028

ساز و كار داخلي سازي در صنعت خودرو 1/ رئيس خانه صنعت و معدن ايران:

افزايش سطح همكاري خودروسازان با قطعه سازان ضرورت دارد/ ارتقاء ماشين آلات براي صنعت قطعه سازي الزام است/ زنجيره توليد شركت هاي خودروسازي نياز به بازنگري دارد/ قطعه سازان به سمت افزايش سطح دانش فني خود حركت كنند

افزايش سطح همكاري خودروسازان با قطعه سازان ضرورت دارد/ ارتقاء ماشين آلات براي صنعت قطعه سازي الزام است/ زنجيره توليد شركت هاي خودروسازي نياز به بازنگري دارد/ قطعه سازان به سمت افزايش سطح دانش فني خود حركت كنند
رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: براي آنكه ميزان داخلي سازي در صنعت خودرو نسبت به سال هاي گذشته افزايش پيدا كند خودروسازان و قطعه سازان بايد در كنار يكديگر كار كنند، فعاليت روبروي هم نتيجه مطلوب نخواهد داشت.

به گزارش سايپانيوز، عبدالوهاب سهل آبادی درباره اينكه چگونه مي توان داخلي سازي خودروهاي داخلي را افزايش داد تا نياز به واردات قطعات خودرو نداشته باشيم، تصريح كرد: يكي از كارهايی كه صنعت خودرو را در مسير خودكفايي و افزايش داخلي سازي قرار مي دهد، توسعه همكاري خودروسازان با قطعه سازان است.

وي گفت: مي توان مراكزي ايجاد كرد كه در آن قطعه سازان و خودروسازان در كنار يكديگر كار كنند و به توليدات مشترك برسند؛ ايران خودرو و سايپا از يكديگر جدا نيستند، لذا با برنامه ريزي بلند مدت مي توانند در زمينه داخلي سازي انواع قطعاتی كه مي تواند در دو مجموعه صنعتي به صورت يكسان مصرف مي شود به دستاوردهاي خوبي دست پيدا كنند.

رئيس خانه صنعت و معدن ايران افزود: به نظر مي رسد طي سال هاي اخير خودروسازان و قطعه سازان يكديگر را جدا از هم ديدند و هيچ زمان نتوانستند به تعريف مشتركي از خواسته هاي خود برسند و از سويي خودروسازان بايد تمام تلاش خود را بكنند تا بدهي معوق به قطعه سازان نداشته باشند.

وي با بيان اينكه عدم بدهي معوق به قطعه سازان باعث مي شود كه آنها انگيزه براي نوآوري و توليد قطعات وارداتي را داشته باشند، تصريح كرد: خودروسازان با برون سپاري فعاليت هاي خود به قطعه سازان مي توانند گام بزرگی در افزايش داخلي سازي در صنعت خودرو بردارند.

سهل آبادي گفت: نكته اي كه هميشه مغفول مانده توسعه فناوري و ارتقا تكنولوژي شركت هاي قطعه ساز است، قطعه سازان به ماشين آلات به روز نياز دارند تا بتوانند در توليدات قطعات خاص به پيشرفت برسند؛ بدين جهت آنها بايستي به سمت سرمايه گذاري در اين حوزه حركت كنند، اين موضوع يك الزام است.

رئيس خانه صنعت و معدن ايران افزود: خودروسازان اگر مي خواهند داخلي سازي خودروها را با تمام قوا پيگيري كنند، توصيه مي كنم كه هزينه هاي سَربار خود را كاهش دهند تا سرمايه كافي براي سرمايه گذاري در توليد قطعات جديد و حتي همكاري براي ساخت قطعه با قطعه سازان را داشته باشند.

وي با تاکید بر اينكه قطعه سازان باید به سمت افزايش سطح دانش فني خود حركت كنند، يادآور شد: زنجيره توليد شركت هاي خودروسازي نياز به بازنگري دارد؛ طي اين سال ها زنجيره توليد كارنامه كاري خوبي نداشته است بدين جهت بايد با سبك و سياق جديد آن را مديريت كرد.

سهل آبادي گفت: ما به اتومبيل ايراني زيبا، با كيفيت، دانش فني روز و داخلي سازي بالا نياز داريم، اگر براي هر كدام اين موارد سرمايه گذاري كنيم با سرعت به نتيجه مطلوب دست پيدا خواهيم كرد.