• 30 تیر 1399
  • 14:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 20032

سازوكار داخلي سازي در صنعت خودرو 2/ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس:

خودروسازان مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع مجلس بگويند/ در سال جهش توليد مجلس از داخلي سازي حمايت مي كند/ صنعت خودرو ثابت كرده که در سخت ترين شرايط بر مشكلات فائق مي آید

خودروسازان مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع مجلس بگويند/ در سال جهش توليد مجلس از داخلي سازي حمايت مي كند/ صنعت خودرو ثابت كرده که در سخت ترين شرايط بر مشكلات فائق مي آید
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: خودروسازان مي توانند در راستاي خودكفايي، مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع و معادن اطلاع دهند.

به گزارش سايپانيوز، فرهاد طهماسبي با اشاره به ضرورت حمايت از پروژه هاي داخلي سازي در صنعت خودروي كشور، تصريح كرد: پايان وابستگي به خارج و شركت هاي خارجي در صنعت خودرو كشور امري ضروري است و از اين رو خودروسازان مي بايست با اتكا به شركت هاي دانش بنيان و قطعه سازان داخلي كه امكانات و دانش خوبي در جهت ساخت قطعات مورد نياز صنعت خودرو دارند در جهت اهداف و برنامه هاي بلند مدت خود گام هاي استواري بردارند.

وي افزود: مردم انتظار دارند كه خودروهاي ساخت داخل از كيفيت بالايي برخوردار باشند، لذا داخلي سازي بايد به نحوي باشد كه موجب افزايش كيفيت و رضايتمندي مشتريان شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن، تحريم ها را فرصتي در جهت خودكفايي دانست و گفت: تحريم ها در روند فعاليت همه صنايع كشور تاثير گذار بوده است اما بايد بتوانيم تهديد ها را به فرصت تبديل كرده و از داشته هاي خودمان بهره برداري مناسب كنيم.

وي افزود: خودروسازان با عملكرد خود اثبات كرده اند كه در سخت ترين شرايط و بحران ها، قادر هستند بر مشكلات فائق آيند و با كمترين امكانات به راهي كه در پيش گرفته اند ادامه دهند.

نماينده مردم ني ريز و استهبان در مجلس شوراي اسلامي افزايش بومي سازي خودروهاي ساخت داخل را ضروري دانست و گفت: افزايش تيراژ توليد و ارتقاي كيفيت وظيفه خودروسازان است و در مقابل وظيفه مجلس شوراي اسلامي ريل گذاري در جهت تسهيل مشكلات و كمك به حل بحران ها است.

وي ادامه داد: خودروسازان مي توانند در راستاي خودكفايي و در قالب كارگروه هاي تخصصي مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كنند تا بتوانيم در سال جهش توليد به كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين بخش از صنعت حمايت مناسب كنيم.