• 31 تیر 1399
  • 11:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 20033

ساز وكار داخلي سازي در صنعت خودرو 3/ معاون امور صنايع وزارت صمت:

 300 ميليون يورو داخلي سازي قطعات خودرو در سال جاري صورت مي گيرد/ سال گذشته خودروسازان و قطعه سازان داخلي 277 ميليون يورو قرارداد امضا كردند/ تعداد زيادي از قطعات وارداتي به مرحله توليد داخل مي رسد

 300 ميليون يورو داخلي سازي قطعات خودرو در سال جاري صورت مي گيرد/ سال گذشته خودروسازان و قطعه سازان داخلي 277 ميليون يورو قرارداد امضا كردند/ تعداد زيادي از قطعات وارداتي به مرحله توليد داخل مي رسد
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاري پيش بيني شده است كه 300 ميليون يورو داخلي سازي در صنعت خودرو صورت گيرد.

به گزارش سایپانیوز، مهدي صادقي نياركي اظهار کرد: سال گذشته در قالب برگزاري سه ميز ساخت داخل بين خودروسازان و قطعه سازان داخلي به ارزش 277 ميليون يورو قرارداد امضا شد تا صنعت خودرو بتواند در راستاي افزايش داخلي سازي قطعات مورد نياز حركت كند.

وي افزود: براي سال جاري پيش بيني شده است كه به ارزش 300 ميليون يورو در قالب ميزهاي ساخت داخل بين قطعه سازان و خودروسازان قرارداد همكاري امضاء شود، در اين ميان معاونت امور صنایع مسئوليت بهم رساني نيازمندي ها و توانمندی هاي مجموعه ها را به سازمان گسترش و نوسازي واگذار كرده است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راستاي افزايش داخلي سازي ها و بي نياز شدن از قطعات وارداتي حدود دو هفته پيش اولين ميز ساخت داخل در سال جاري با كاهش ارزبري 66 ميليون يورو برگزار شد.

وي تصريح كرد: اميدوارم روند داخلي سازي و برگزاري ميزهاي ساخت داخل تا پايان سال به نحو مطلوب و متناوبي ادامه داشته باشد و تعداد زيادي از قطعاتي وارداتي به مرحله توليد داخل برسد.

صادقي نياركي با بيان اينكه در سال جاري وزارت صمت در راستاي سال جهش توليد سه رويكرد را با جديت دنبال مي كند، افزود: افزايش داخلي سازي قطعات خودرو با هدف مديريت منابع ارزي، افزايش توليد و حفظ اشتغال در توليدات صنعتي است.

سایر اخبار