• 02 مرداد 1399
  • 14:00
  • سایپا
  • شناسه خبر: 20044

سازوكار داخلي سازي در صنعت خودرو 8/ عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

هدف مجلس ريل گذاري در مسير پيشرفت و ترقي صنعت است/ به جوانان متخصص و ظرفيت هاي داخلي اهميت دو چندان بدهيد / مجلس در تلاش است تا با حمايت از توليد داخل در راستاي تحقق جهش توليد گام بر دارد

هدف مجلس ريل گذاري در مسير پيشرفت و ترقي صنعت است/ به جوانان متخصص و ظرفيت هاي داخلي اهميت دو چندان بدهيد / مجلس در تلاش است تا با حمايت از توليد داخل در راستاي تحقق جهش توليد گام بر دارد
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: فرصت هاي طلايي را نبايد به سهولت از دست داد و قطعا در بخش توليد و صنعت نيز تبديل تهديد ها به فرصت مي تواند موجب رشد و شكوفايي در اين حوزه شود.

به گزارش سايپانيوز، بهروز محبي نجم آبادي با تأكيد بر ضرورت حمايت از نسل جوان و متخصص كشور با هدف افزايش داخلي سازي در صنعت خودرو، گفت:  باعث افتخار است كه 4 هزار شركت دانش بنيان در كشور وجود دارد و نيروهاي متخصص و جوانان با انگيزه در اين شركت ها مشغول كار هستند تا بدون وابستگي به دانش خارج از مرزها، نيازهاي داخلي را مرتفع كنند.

وي افزود: امروز داخلي سازي قطعات خودروسازان يكي از مسائل مهمي است كه مي بايست با برنامه ريزي كارشناسي شده و استفاده از ظرفيت هاي داخلي به آن توجه كرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و قطعه سازان داخلي را برگ برنده خودروسازان دانست و گفت: براي پايان دادن به وابستگي به خارج از مرزها و جلوگيري از خروج ارز از كشور مي بايست به جوانان متخصص و ظرفيت هاي داخلي اهميت دو چنداني داد و با حمايت از آنها در مسير پيشرفت گام برداشت.

وي افزود: اعتماد، برنامه ريزي كارشناسي شده و در اختيار قرار دادن امكانات مالي و غير مادي به شركت هاي واجد شرايط داخلي در جهت بومي سازي قطعات، مي تواند كمك شاياني به خودروسازان در شرايط تحريم داشته باشد و مانع از كاهش تيراژ توليد و افزايش داخلي سازي شود.

نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي عدم صدور نفت را بهترين فرصت در جهت خودكفايي داخلي دانست و گفت: فرصت هاي طلايي را نبايد به سهولت از دست داد و قطعا در بخش توليد و صنعت نيز تبديل تهديد ها به فرصت مي تواند موجب رشد و شكوفايي در اين حوزه شود و مجلس نيز در تلاش است تا با حمايت از توليد داخل در راستاي تحقق جهش توليد در كشور گام بردارد.

وي افزود: حمايت از بخش خصوصي توسط سياست گذاران و آموزش اين بخش در جهت اعتماد سازي مي تواند زمينه ساز توسعه و بهره مندي كشور از ظرفيت هاي داخلي شود.