فاصله زیاد تا اعتماد کامل/ سیستم ها و فناوری های کمک به راننده

فاصله زیاد تا اعتماد کامل/ سیستم ها و فناوری های کمک به راننده
انجمن اتومبیل آمریکا ایمنی فناوری ها و سیستم های کمک به راننده را قابل اعتماد نمی داند.

به گزارش سایپانیوز، انجمن اتومبیل آمریکا American Automobile Association  که آن را به سه حرف بزرگ AAA می شناسند در مطالعه و تحقیق جدید نشان داده است که فناوری های کمک به راننده پیشرفته که به منظور اتومات کردن پدال گاز و پدال ترمز تعبیه شده اند قادر نیستند ایمنی قابل اطمینانی را ارائه نمایند.

محققان این انجمن، به این اعتقاد رسیده اند که این فناوری ها به قدر کافی برای مدیریت همه شرایط مجهز نشده اند و نرم افزارها و سخت افزارهای آن هنوز در حد ابتدایی هستند و باید پیشرفت های بیشتری حاصل کنند. از نظر این محققان، اگر راننده ها تکیه بیش از حدی روی این فناوری ها داشته باشند و حواس آنها به جاده نباشد، تضمین 100 درصدی وجود ندارد که تصادف رخ ندهد. گِرِگ برانون Greg Brannon مدیر مهندسی خودرو این انجمن در این زمینه می گوید: «انجمن اتومبیل آمریکا به کرات مشاهده کرده است که سیستم های فعال کمک به راننده همیشه به طور یک دست و بی نقص عمل نمی کنند مخصوصاً در سناریوهایی که در واقعیت اتفاق می افتد.»

خودروسازان به اتومات کردن اکثر فعالیت ها در رانندگی شتاب بخشیده اند مخصوصاً حرکت یکنواخت در بزرگراه ها یا توقف و حرکت در ترافیک ها کمک زیادی به راننده ها می کند که در مسیرهای طولانی و رفت و آمدهای روزانه کمتر دچار خستگی شوند. از جمله این سیستم ها و فناوری ها، ترمز خودکار است که در مواقع ضروری پیش دستی کرده و حتی وقتی حواس راننده نیست،‌ از برخورد با خودرو یا موانع بزرگ جلوگیری می کند اما سیستم رهگیری پیاده، که باید از برخورد با افراد پیاده جلوگیری کند هنوز در مراحل جنینی است و تا زمانی که بتوان به آن اتکا کرد، فاصله زیادی وجود دارد.

انجمن اتومبیل آمریکا، «سیستم کمک راننده فعال حرفه ای» در خودروی ب ام و مدل X7‌ سال 2019 ، «سوپرکروز» در کادیلاک مدل CT6‌ و «سیستم کوپایلوت 360» در فورد ادج 2019 ، «کمک به راننده در بزرگراه» کیا مدل تلورید و «آی سایت EyeSight» سوبارو مدل آوت بریک را مورد بررسی قرار داده است.

در بین فناوری های جدید، فناوری حفظ بین خطوط زمانی که خط کشی بین خطوط در جاده یا خیابان بی نقص باشد، از همه فناوری های دیگر کم اشتباه تر است با این حال فقط در 73 درصد از موارد درست عمل کرده است.

این انجمن به طور مداوم با خودروسازان در ارتباط است و تأکید اصلی این انجمن این است که اگر اعتماد مشتریان به این فناوری ها دچار لطمه شود، جلب اعتماد دوباره آنها بسیار سخت تر خواهد شد.

جنرال موتورز در محصولات خود جایی که فناوری های جدید قادر به ارائه بهترین عملکرد نیستند، با صدای هشدار به راننده اعلام می کند تا کنترل اوضاع را خود به دست بگیرد.

منبع: رویترز