ویروس کرونا بر کاهش گرمایش زمین تأثیر قابل توجهی ندارد

ویروس کرونا بر کاهش گرمایش زمین تأثیر قابل توجهی ندارد
شیوع جهانی ویروس کرونا در کاهش آلایندگی ها مؤثر بوده اما بسیار کوتاه و موقت و تقریباً هیچ تأثیری روی «تغییرات آب و هوایی جهانی» و «گرمایش کره زمین» ندارد.

به گزارش سایپانیوز، پژوهش ها نشان می دهد، تأثیر ویروس کویید-19 روی کاهش آلایندگی ها هر چقدر مثبت باشد، در بهترین حالت هم بسیار کوتاه و موقت است و تمام آثار آن تا پایان این دهه هیچ خواهد شد.

بلافاصله بعد از تعطیلات سراسری در کشورها به خاطر اقدام های پیشگیرانه و پروتکل های بهداشتی، آثار کاهش خروج مردم از خانه ها به وضوع در ترافیک و آلودگی هوا خود را نشان داد و آن را جزو آثار مثبت ویروس کرونا هم تعبیر کردند. وقتی مردم در خانه بمانند، کارخانه ها هم از حرکت می ایستند و خودروها در پارکینگ خانه ها می مانند. شاید خبر خوب این باشد که واقعاً روی کاهش آلایندگی مؤثر بوده اما خبر بد این است که آثار آن بسیار کوتاه است. نتایج این پژوهش در ژورنال پژوهش طبیعت Nature Research Journal منتشر شده است و در این پژوهش داده های مرتبط با روند ها در حرکت و حمل و نقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. دو کمپانی اَپل و گوگل تصویری دقیق از کند شدن تحرک بین مردم در دوران تعطیلی سراسری ترسیم کردند. در ماه آوریل در برخی از کشورها، تحرک مردم تا 80 درصد هم کاهش یافت.

با این حال با همه آثاری که این کاهش تحرک بر جای گذاشت، تأثیر آن بر کاهش گرمای کره زمین به قدری کم است که «قابل چشم پوشی» برآورد شده است. بر اساس محاسبات کاهش درجه حرارت زمین بین 0.01 تا 0.005 درجه سانتیگراد بوده است. این در حالی است که افزایش درجه حرارت کره زمین از سال 1975 تا به حال به ازای هر دهه بین 0.15 تا 0.2 درجه سانتیگراد رو به افزایش است. به بیان ساده همان تأثیر ناچیز کاهش تحرک بر درجه حرارت کره زمین به سرعت از دست خواهد رفت. حتی اگر پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی تا سال 2021 هم ادامه پیدا کند، از سال 2022 درجه حرارت کره زمین به همان وضع پیش ازکرونا بازخواهد گشت.

منبع: Roadshow