نام خودروها در دوران گسترش خودروهای برقی

نام خودروها در دوران گسترش خودروهای برقی
افزودن یک حرف e‌ به اول محصولات در فولکس واگن از ماه ژوئیه (مرداد) آغاز شد اما سخنگوی این شرکت می گوید خبر خاصی نیست.

به گزارش سایپانیوز، فولکس بیتل (در فارسی به قورباغه ای معروف است) حالا ایی-بیتل e-Beetle هم دارد، همان طور که کارمان e-Karmann دارد، به همین شکل فولکس اسامی جدید e-Kubel‌ و e-Golf‌ را هم به ثبت رسانده است. سخنگوی این شرکت هم در مصاحبه با اتوویک هم گفته است که این ها نام های تجاری مختلفی است که شرکت فولکس به نام خود ثبت کرده و خبر خاصی نیست. مخصوصاً که افزودن حرف ایی به ابتدای نام محصولات، برقی شدن آن را نشان می دهد. اما ثبت نام یا یک برند همیشه به معنی تولید انبوه آن محصول یا برند نیست.

البته پیش از این فولکس واگن از ID‌ در ابتدای نام محصولات خود استفاده می کرد که نشان دهد آن خودرو برقی است و نمونه آن ID Buggy‌ فولکس واگن است. یک رودستری که ظاهر بلاهت آمیزی هم دارد. این نشان می دهد که فولکس بین انتخاب جهانی و انتخاب ملی مردد است. در انتخاب جهانی کافی است حرف ایی را به ابتدای نام محصولاتش بیفزاید. در زبان آلمانی می تواند از ID‌ به ابتدای نام استفاده کند.

البته فعلا باید منتظر ماند و دید که فولکس واگن چه قصدی از به ثبت رساندن محصولات خود با حرف ایی دارد. شاید به زودی شاهد خودروهای برقی e-Passat، e-Jetta و e-Corrado هم باشیم.

منبع: اتوویک