پیشنهاد سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی

پیشنهاد سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی
کمیسیون اروپا پیش نویس سخت گیرانه تر شدن استانداردهای آلایندگی برای خودروها را پیشنهاد کرد که با مخالفت شدید انجمن خودروی آلمان رو به رو شد.

به گزارش سایپانیوز، کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا محدودیت های آلایندگی را سخت تر نماید و بدون درنگ با واکنش صنعت خودروی آلمان که در منطقه صاحب بزرگترین کانون صنعت خودرو است مواجه شد.

بر اساس این پیشنهاد، باید سطح آلایندگی دی اکسید کربن خودروهای جدید در سال 2030 به نصف سطح 2021 برسد. در حالی که با قوانین فعلی و وضعیت موجود،‌ کاهش آلایندگی تا آن زمان 37.5 درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اروپایی از اظهار نظر در باره این پیش نویس خودداری کرده است.

انجمن خودروی آلمان معروف به VDA می گوید که با تمام قوا با سخت گیرانه تر شدن این استانداردها مخالفت خواهد کرد.

خبر این پیش نویس ابتدا در روزنامه Sueddeutsche Zeitung منتشر شده بود.

قرار است که این پیش نویس هفته آینده به طور رسمی منتشر شود که قرار است که هدفگذاری تا سال 2030 سطح آلایندگی در مقایسه با سطح 1990 حداقل 55 درصد کاهش باشد. این پیش نویس نحوه رسیدن به این هدفگذاری را پیشنهاد خواهد داد. اگر ای پیش نویس به قانون تبدیل نشود، با همین قوانین موجود، سطح آلایندگی خودروها در سال 2030 نسبت به سال 1990 حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت.

منبع: رویترز