اتهام قتل عمد برای راننده پشتیبان خودران اوبر

اتهام قتل عمد برای راننده پشتیبان خودران اوبر
تصادف منجر به مرگ یک زن در تمپه آریزونای آمریکا توسط خودران اوبر قتل عمد تشخیص داده شده است.

به گزارش سایپانیوز، در سال 2018 راننده ای که به عنوان پشتیبان ایمنی در خودران اوبر حضور داشت، متهم به قتل عمد زنی شد که با این خودرو تصادف کرده است. اعتقاد بر این است که این راننده از مسئولیت خود غفلت ورزیده است.

دادگاه رافایئل واسکوئز 46 ساله به اتهام قتل عمد الن هرزبرگ 27 ساله در فوریه 2021 برگزار خواهد شد. الن هرزبرگ در حالی که دوچرخه به دست داشت پیاده در حال رفتن به سمت منزل خود بود.

این اولین مرگ ثبت شده توسط خودران ها است که توجه زیادی را به موضوع مسائل حقوقی و جزائی خودران ها و فقدان قوانین لازم در این خصوص جلب کرده است. در حال حاضر این بحث جنجالی و داغ وجود دارد که اگر عامل تصادف،‌ خودران باشد، چه کسی مقصر اصلی است؟ راننده یا شرکت سازنده سیستم های ایمنی خودرو یا سازندگان خودران ها.

اوبر از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده است. وکیل مدافع واسکوئز هم از پاسخ فوری به این موضوع اجتناب می کند.

در گزارش پلیس شهر تمپه آریزونا آمده است که واسکوئز به طور مکرر چشم از مسیر برداشته است. در سال 2019 هم قضات دادگاه اوبر را در این تصادف مجرم نشناختند. آلیستر آدل Allister Adel دادستان حوزه مارزکوپا در تمپه هم در این زمینه می گوید: «پرت شدن حواس راننده موضوع بسیار مهمی در جامعه ما است. زمانی که راننده ای پشت فرمان قرار می گیرد،‌ مسئولیت کنترل و اداره وسیله نقلیه به شکل ایمن بر عهده راننده است.»

پلیس در گزارش خود گفته است که این تصادف «کاملاً قابل اجتناب» بود و در زمان تصادف، برنامه تلویزیونی در خودرو در حال پخش بود.

در ماه نوامبر هیئت ایمنی حمل و نقل ملی National Transportation Safety Board (NTSB) علاوه بر کوتاهی واسکوئز، اوبر را هم به خاطر عدم توجه کافی به ایمنی و تصمیم گیری در توسعه خودران مقصر دانست.

از نظر این هیئت دلیل احتمالی کوتاهی واسکوئز و عدم توجه کافی به محیط اطراف رانندگی را «پرت شدن حواس و کار کردن با تلفن همراه» تشخیص داده است. از وی انتظار می رفت هنگام موقعیت اضطراری یا فوری از خود واکنش مناسب نشان دهد.

اوبر نیز یک سری تصمیم های در خصوص توسعه نرم افزاری گرفته که در بروز این تصادف مؤثر بود است. نرم افزاری که در ولووی XC90 به کار رفته به درستی هرزبرگ را به عنوان یک فرد پیاده تشخیص نداده است و نه خودرو را متوقف کرده و نه بوق هشدار داده است. دلیل آن  هم این بوده است که اوبر سیستم ترمز اضطراری خودکار را در این خودرو از کار انداخته و غیرفعال کرده بود. در چنین شرایطی حتماً مسئولیت ترمز بر عهده راننده پشتیبان است.

منبع: رویترز

 

سایر اخبار