اتحادی برای خلق «اعتماد استثنایی در مشتری»

اتحادی برای خلق «اعتماد استثنایی در مشتری»
تویوتا برای بهبود راهبرد بازاریابی با شرکت دنتسو دست به شراکت و همکاری زد.

به گزارش سایپانیوز، گروه دنتسو Dentsu Group Inc و شرکت تویوتا موتور موافقت کردند که یک اتحاد تجاری تشکیل دهند و بر اساس این اتحاد دو شرکت تأسیس گردد،‌ به این وسیله ارتباطات و راهبرد دگردیسی دیجیتالی تویوتا محقق خواهد شد.

هر دو شرکت دنتسو و تویوتا ذیل یک شرکت هولدینگ به کار خود ادامه خواهند داد. در این هولدینگ تویوتا 66 درصد و دنتسو 34 درصد سهم را در اختیار خواهند داشت. بر اساس برنامه زمانبندی عملیات این شرکت ها از ژانویه سال 2021 آغاز خواهد شد.

یکی از این دو شرکت حاصل از اتحاد، مسئول بهبود راهبرد بازاریابی و خلق «اعتماد استثنایی در مشتری» exceptional customer trust است در حالی که شرکت دیگر روی دگردیسی دیجیتالی و استفاده از داده ها برای بهبود روابط مشتریان تمرکز خواهد داشت.

منبع: رویترز