کاهش بازده مصرف سوخت و افزایش آلایندگی در آخرین گزارش محیط زیست

کاهش بازده مصرف سوخت و افزایش آلایندگی در آخرین گزارش محیط زیست
سازمان حافظت محیط زیست آمریکا گزارش بازده سوخت و آلایندگی سال 2019 را منتشر کرد. خودروها در آمریکا در این سال در هر 100 کیلومتر 9.4 لیتر بنزین سوزانده اند.

به گزارش سایپانیوز، گرایش مردم از خودروهای سدان و استیشن به شاسی بلند و وانت های بزرگ مهمترین تأثیر را در کاهش بازدهی مصرف سوخت و افزایش آلایندگی داشته است.

اثربخشی و کارایی سوخت در سال 2019 نسبت به سال ماقبل از آن 0.2 مایل به ازای هر گالن افت پیدا کرد. به زبان دیگر خودروها به ازای مصرف هر لیتر بنزین 0.085 کیلومتر پیمایش کمتری داشتند. آلایندگی دی اکسید کربن هم نزدیک به 1 درصد افزایش یافت. سازمان حافظت محیط زیست آمریکا دلیل آن را رشد محبوبیت وانت ها و شاسی بلندهای غول پیکر ارزیابی کرده است.

با این که در 5 سال گذشته خودروهای برقی عرضه و تشویق شده اند، فروش آنها [جز در کشور نروژ و آن هم امسال] هرگز بر خودروهای بنزینی برتری پیدا نکرد.  در گزارش این هفته ی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا automotive trends report گزارش «روندهای خودرویی» منتشر شد که مهمترن گزاره آن کاهش میزان پیمایش به ازای مصرف سوخت در سال 2019 به میزان 0.2 مایل به ازای هر گالن بود. در سال 2019، به ازای هر گالن (3.758 لیتر) خودروها 24.9 مایل (40.07 کیلومتر) پیموده اند. [در ایران معیار «مصرف لیتر در هر 100 کیلومتر» متداول است و می توان گفت خودروها در آمریکا به ازای هر 100 کیلومتر 9.4 لیتر بنزین سوزانده اند.]

البته در این گزارش هم آمده است که در 12 تا 15 سال گذشته موضوع بازده مصرف سوخت و آلاینده دی اکسید کربن بهبود زیادی داشته است. بهترین بهبود در سال 2014 اتفاق افتاده بود. این نکته هم شایسته یادآوری است که 15 سال پیش بازده خودروها در آمریکا 19.3 mpg‌ [به زبان فارسی تر مصرف خودروها در هر 100 کیلومتر تقریباً 12 لیتر] بود.

افزایش تقریباً 1 درصدی دی اکسیدکربن در سال 2019 به معنی افزایش 3 گرم دی اکسید کربن به ازای پیمودن هر مایل است که به رقم 356 گرم در هر مایل رسیده است. یعنی هر خودرو با پیمودن هر مایل (تقریباً 1600 متر) 356 گرم دی اکسید کربن منتشر می کند.

در این گزارش مشخص شده است که در یک و نیم دهه گذشته (15 سال گذشته) روند مصرف سوخت و آلایندگی بهبود خیره کننده ای پیدا نکرده است. در حالی که انتظار می رفت با معرفی خودروهای هیبریدی و برقی، شاهد بهبود در آمار و ارقام باشیم. آینده هم برای این نوع خودروها از راه رسید بدون آن که آثار مورد انتظار را برجای بگذارد. به جای گرایش مردم به خودروهای کم سیلندر، برقی یا هیبریدی،‌ مردم در سال های اخیر گرایش بیشتری به شاسی بلندها و وانت های غول پیکر پیدا کرده اند که دلیل آن ارزانی سوخت بنزین در اکثر نقاط دنیا است. به طور کلی میزان خرید خودروهای سدان و استیشن رو به کاهش و خرید خودروهای اس یو وی و وانت رو به افزایش است. به بیان دقیق تر در سال 2013 سهم خودروهای سدان بیش از 50 درصد بازار خودرو بود اما در سال 2019 به زیر 33 درصد افت کرده است. و این افت در مقایسه با سال 1975 خیلی شدیدتر است که در آن زمان 80 درصد خودروهای در حال تردد را خودروهای سدان و استیشن تشکیل می دادند. در سال 2019 بیش از 37 درصد بازار متعلق به دو سگمنت اس یو وی و وانت بوده است.

منبع: Autoweek