مطالب موجود برای 'برليانس H200'

ظرفیت تولید برلیانس H200 به 14 دستگاه در ساعت افزایش یافت

ظرفیت تولید برلیانس H200 به 14 دستگاه در ساعت افزایش یافت

معاون تولید پارس خودرو گفت: تولید برلیانسH200  با هدف افزایش ظرفیت توليد و سهم بازار به 14 دستگاه در ساعت افزایش يافته است.