مطالب موجود برای 'تنظیم بازار'

فروش نقدي و اعتباري پنج محصول سايپا؛ شنبه 12 مرداد

با هدف تنظيم و جلوگيري از التهاب بازار صورت مي گيرد‌

فروش نقدي و اعتباري پنج محصول سايپا؛ شنبه 12 مرداد

گروه خودروسازي سايپا با هدف تنظيم و جلوگيري از التهاب بازار، فروش نقدي و اعتباري 5محصول خود را از ساعت 10صبح روز شنبه 12مردادماه آغاز خواهد گرفت.