مطالب موجود برای 'خودرو‌'

نتایج پژوهش در زمینه خودران ها/ افزایش اتکا به فناوری هایی که هنوز قابل اتکا نشده اند

نتایج پژوهش در زمینه خودران ها/ افزایش اتکا به فناوری هایی که هنوز قابل اتکا نشده اند

هر چقدر خودروسازان به تولید خودران ها (رانندگی بدون نیاز به راننده) نزدیک تر می شوند، میزان حواس پرتی و چشم برداشتن از جاده در پشت فرمان با سرعت بیشتری افزایش می یابد.

سایر اخبار