مطالب موجود برای 'سهم بازار'

بيش از 50 درصد سهم بازار خودرو به سايپا رسيد

با اجراي موفق برنامه توليد و عرضه محصول به بازار؛

بيش از 50 درصد سهم بازار خودرو به سايپا رسيد

گروه خودروسازي سايپا در دوماه نخست امسال، 50.1 درصد از سهم بازار خودرو كشور را به خود اختصاص داد.
بيشترين سهم بازار خودروهاي تجاري كشور در اختيار سايپاديزل است

معاون بازاريابي و فروش سايپاديزل خبر داد؛

بيشترين سهم بازار خودروهاي تجاري كشور در اختيار سايپاديزل است

معاون بازاريابي و فروش سايپاديزل گفت: بر اساس آخرين بررسي هاي به عمل آمده، در حال حاضر با در اختيار داشتن ٣٤ درصد از سهم بازار خودروهاي تجاري، بيشترين سهم فروش خودروسازان سنگين كشور، در اختيار شركت سايپاديزل است.
سايپا بيشترين سهم بازار خودروي ايران را به خود اختصاص داد

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

سايپا بيشترين سهم بازار خودروي ايران را به خود اختصاص داد

گروه خودروسازي سايپا با در اختيار داشتن سهم 43.6درصدي از بازار خودروي ايران، بزرگ‌ترين عرضه كننده خودروي كشور در هفت سال گذشته شناخته شد.