مطالب موجود برای 'غرفه برتر'

سایپا بهترین غرفه نمایشگاه شد

همزمان با پایان سومین نمایشگاه تهران؛

سایپا بهترین غرفه نمایشگاه شد

غرفه گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان غرفه برتر سومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران برگزیده شد.