مطالب موجود برای 'فراخوان'

​منتظر اطلاع رساني فراخوان نمانيد

حتما چك كنيد

​منتظر اطلاع رساني فراخوان نمانيد

ممكن است خبر فراخوان به هر دليلي به گوش شما نرسد، پس خودتان اقدام كنيد و هر از گاهي چك كنيد.
​دهه رسوايي و فراخوان ها

صنعت خودروي جهاني

​دهه رسوايي و فراخوان ها

دهه اي كه گذشت براي خوروسازان دهه فراخوان و رسوايي بود. جالب اين است كه از نظر برخي از مردم، آمريكايي ها، آلماني ها و ژاپني ها مردم راستگويي هستند اما بزرگترين رسوايي هاي منجر به فراخوان مربوط به خودروسازان اين 3 كشور است.
دعوت از قطعه سازان برای داخلي سازي قطعات خودرويي

فراخوان دو شركت سايپا و ايران خودرو:

دعوت از قطعه سازان برای داخلي سازي قطعات خودرويي

شركت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو در راستاي بهره گيري از توان علمي و دانش فني جهت بومي سازي قطعات خودرو اقدام به دعوت از شركت هاي دانش بنيان و قطعه سازان توانمند كرده اند.