مطالب موجود برای 'قادري'

معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا منصوب شد

طي حكمي از سوي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا منصوب شد

دكتر محمدرضا سروش طي حكمي محمدعلي قادري را به سمت معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا منصوب كرد.

سایر اخبار