مطالب موجود برای 'محصولات سایپادیزل'

كاميون كاوه توليدي شركت سايپاديزل دو ستاره كيفي را کسب کرد

دومين محصول 2 ستاره در سبد سايپاديزل؛

كاميون كاوه توليدي شركت سايپاديزل دو ستاره كيفي را کسب کرد

بنابر اعلام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، كاميون كاوه توليدي شركت سايپاديزل، با ارتقاء كيفيت، موفق به كسب دومين ستاره كيفي در ارزيابي آذرماه شد.