مطالب موجود برای 'مرکز امور مشتریان گروه سایپا'

افزايش 97 درصدي خدمات تلفني مركز امور مشتريان سايپا

با هدف جلوگيري از ترددهاي غيرضروري در نوروز 1400 صورت گرفت:

افزايش 97 درصدي خدمات تلفني مركز امور مشتريان سايپا

مركز امور مشتريان گروه خودروسازي سايپا در پيگيري رفع مشكلات مشتريان و انجام هماهنگي حوزه هاي مختلف در طرح امداد نوروزي ۱۴۰۰ حضور فعال داشته است.