مطالب موجود برای '‌ شخصیت'

نفوذ در دل کودکان به روش مرسدس بنز/ افتتاح موزه دایملر

نفوذ در دل کودکان به روش مرسدس بنز/ افتتاح موزه دایملر

همان طور که بخش خودروی دیسنی، چند نسل است که در بین کودکان و نوجوانان هوادار خودرو خلق می کند، مرسدس بنز هم به راه های نفوذ در دل کودکان و نوجوانان فکر می کند.

سایر اخبار