مطالب موجود برای ' ارتقای کیفیت'

خودروسازان مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع مجلس بگويند/ در سال جهش توليد مجلس از داخلي سازي حمايت مي كند/ صنعت خودرو ثابت كرده که در سخت ترين شرايط بر مشكلات فائق مي آید

سازوكار داخلي سازي در صنعت خودرو 2/ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس:

خودروسازان مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع مجلس بگويند/ در سال جهش توليد مجلس از داخلي سازي حمايت مي كند/ صنعت خودرو ثابت كرده که در سخت ترين شرايط بر مشكلات فائق مي آید

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: خودروسازان مي توانند در راستاي خودكفايي، مشكلات و نيازمندي هاي خود را  به كميسيون صنايع و معادن اطلاع دهند.